Dansk klimaindsats i internationalt perspektiv

Offentliggjort den 24. november 2015

Klimarådet har lavet en analyse, der viser, at Danmark ikke er forrest i den grønne omstilling, men ligger i midten af en gruppe ambitiøse lande, som vi normalt sammenligner os med.

Det hævdes ofte i den danske debat, at Danmarks klimaindsats ligger langt foran alle andre lande. Begrænsningen af udledningen af drivhusgasser er den vigtigste målestok for klimaindsatsen, og derfor har Klimarådet sammenlignet den danske klimaindsats med indsatsen i 10 andre rige lande. Sammenligningen viser, at Danmark har reduceret sin udledning betydeligt, men det skyldes i høj grad lavere økonomisk vækst end i de øvrige lande og i mindre grad grøn omstilling af økonomien.

Fokuserer man på det bidrag til reduktionen, der skyldes grøn omstilling, indtager Danmark en fjerdeplads ud af analysens 11 lande bag ved Storbritannien, Sverige og Holland. Dette bidrag måler evnen til at reducere drivhusgasudledningen i forhold til BNP – altså den indsats der gør, at vi kan producere mere uden at udlede flere drivhusgasser. 

Den danske vækst i BNP har været lav sammenlignet med de andre lande i analysen, og den lave vækst har gjort det lettere for os at reducere drivhusgasudledningen og mindsket kravet til grøn omstilling - fx i form af ændrede forbrugsmønstre eller øget brug af vedvarende energiteknologier. Den danske vækst i BNP har fra 1990 til 2012 været 1,5 pct. i gennemsnit om året, mens den fx i Sverige har været 2,0 pct. 

Fokuserer man alene på den reelle reduktion af drivhusgasser, indtager Danmark en andenplads, men det skyldes i høj grad, at Danmark har haft lav vækst.

Arbejdspapir og faktaark om Danmarks klimaindsats i et internationalt kan downloades i menuen.

Spørgsmålet om Danmarks klimaindsats i et internationalt perspektiv behandles også i Klimarådets første rapport Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik

Læs Klimarådets første rapport her