Per Heiselberg

Rådsmedlem

Per Heiselberg er Klimarådets ekspert på bygningsområdet. Han har arbejdet som professor ved Aalborg Universitet siden 2010. Inden da var han gæsteprofessor på Tokyo Polytechnic University i Japan og på Chongqing University i Kina. Per Heiselberg forsker særligt i bygningers energieffektivitet og energiforbrug både i en dansk kontekst og internationalt i IEA-regi. Han var desuden medlem af Energikommissionen i 2016-2017 og er i dag medlem af Energiklagenævnet.