Marie Trydeman Knudsen

Rådsmedlem

Forsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i fødevarers klimaaftryk, metoder til inkludering af biodiversitet og kulstofoptag i jord i livscyklusvurderinger og reduktion af klima- og miljøpåvirkning i landbrugs- og fødevaresystemer.