Aktiviteter og møder i Klimarådet og sekretariat

Oversigten nedenfor omfatter alle offentlige arrangementer og øvrige møder med væsentlig relevans for Klimarådets arbejde, som rådets medlemmer eller repræsentanter fra sekretariatet har deltaget i. Det fremgår endvidere i Klimarådets analyser og rapporter (bagerst), hvem rådet eller sekretariatet har haft møder med i forbindelse med udarbejdelse af den pågældende analyse eller rapport. Endelig skal det bemærkes, at Klimarådet (råd og sekretariat) herudover kan have løbende dialog med fx interessenter fra vores klimadialogforum.

Aktiviteter og møder – august 2022

 • 12.08.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet holdt møde med Green Power Denmark
 • 12.08.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg om dansk klimapolitik for amerikansk delegation fra Lehigh University, Pennsylvania
 • 12.08.22 Møde i Klimarådets formandskab
 • 17.08.22 Per Heiselberg (rådsmedlem) deltog i debat om energisparepotentialer afholdt af EjendomDanmark og Energispring
 • 20.08.22 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) deltog i debat om den kommende gasledning til Lolland-Falster på Folkemøde Møn
 • 22.08.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt møde med Dansk Industri
 • 22.08.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i individuelt møde med klimaordføreren fra Enhedslisten ifm. Statusrapport 2022. Klimarådet har inviteret sig selv på besøg hos alle Folketingets partiers klimaordførere, og der er planlagt et møde yderligere i den kommende tid.
 • 24.08.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i møde med det Nationale Bioøkonomipanel
 • 29.08.22 Sekretariatet holdt oplæg for Metroselskabets medarbejdere om CO2-priser
 • 31.08.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i møde med klima-, energi- og forsyningsministeren om Klimaprogrammet 2022
   

Aktiviteter og møder – juni 2022

 • 01.06.22 Sekretariatet deltog i møde med pakistanske journalister om den grønne omstilling
 • ­02.06.22 Sekretariatet deltog i møde i Naturforum hos Landbrugsstyrelsen
 • 02.06.22 Sekretariatet holdt oplæg for kommunale økonomichefer om den generelle klimapolitiske situation i Danmark
 • 07.06.22 Sekretariatet holdt møde med Det Nationale Bioøkonomipanel om status og forudsætninger for deres arbejde med danske bioressourcer
 • 07.06.22 Sekretariatet deltog i møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vedr. Statusrapport 2022
 • 08.06.22 Sekretariatet deltog i møde med Transportministeriet om grøn omstilling af den tunge vejtransport
 • 08.06.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved arrangement for netværk af virksomhedsledere
 • 10.06.22 og 22.06.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i individuelle møder med klimaordførerne fra Alternativet og Dansk Folkeparti ifm. Statusrapport 2022. Klimarådet har inviteret sig selv på besøg hos alle Folketingets partiers klimaordførere, og der er planlagt flere møder i den kommende tid.
 • 10.06.22 Møde i Klimarådets formandskab
 • 10.06.22 Møde i Klimarådet
 • 13.06.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg og deltog i debat hos Netværk af Topledere
 • 14.06.22 Sekretariatet holdt møde med Københavns Universitet om bl.a. efterafgrøder
 • 15.06.22 Niels Buus Kristensen (næstformand) og sekretariatet holdt oplæg for det norske Zeroakademi om den grønne omstilling
 • 16.-18.06.22 Peter Møllgaard (rådsformand), Katherine Richardson (rådsmedlem), Per Heiselberg (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i en række arrangementer på Folkemødet på Bornholm
 • 20.06.22 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog som moderator af en session om off-shore vind og PtX ved konference arrangeret af Den danske Ambassade i Haag
 • 20.06.22 Sekretariatet holdt oplæg for Energistyrelsen om kulstofmangel og CCS
 • 22.06.22 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i Tænketræf hos CONCITO om elektrificering i industrien
 • 24.06.22 Sekretariatet holdt møde med Fødevareministeriet om landbruget og GrønREFORM
 • 27.06.22 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg for Lån & Spar Banks bestyrelse om finanssektorens betydning i den grønne omstilling
 • 29.06.22 CIP og Kraka holdt oplæg om havvind og energiøer for Klimarådet og sekretariatet
   

Aktiviteter og møder – maj 2022

 • 03.05.22 Sekretariatet holdt oplæg for Ekspertgruppen for en grøn skattereform
 • 04.05.22 Møde i Klimarådet
 • 04.05.22 Sekretariatet deltog i møde med CONCITO vedr. den grønne omstilling af transportsektoren
 • 05.05.22 Sekretariatet holdt oplæg ved konferencen Fødevarekrisen og fremtidens fødevareforsyning
 • 05.05.22 Niels Buus Kristensen (næstformand) deltog i Grønt Erhvervsforum
 • 05.05.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde med Institute for Climate Economics (I4CE)
 • 05.05.22 Jørgen Elmeskov (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i GrønREFORM-bestyrelsesmøde
 • 09.05.22 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) holdt oplæg hos Energistyrelsen
 • 09.05.22 Sekretariatet deltog i møde med klimaambassadør Tomas Anker, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet om Global afrapportering 2022 og den kommende globale klimastrategi
 • 10.05.22 Sekretariatet deltog i møde med Dansk e-Mobilitet vedr. den grønne omstilling af transportsektoren
 • 11.05.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg hos Akademikerne ved konference om den grønne omstilling
 • 11.05.22 Sekretariatet holdt oplæg ved dialogmøde hos Landbrugsstyrelsen vedr. regulering af kvælstof og drivhusgasser
 • 12.05.22 Sekretariatet deltog i høring hos Energistyrelsen vedr. Global Afrapportering 2022
 • 12.05.22 Sekretariatet deltog i høring hos Energistyrelsen vedr. Klimastatus- og fremskrivning 2022
 • 16.05.22 Sekretariatet underviste på Folkeuniversitetet i Aarhus under temaet generel indføring i klimapolitik
 • 17.05.22 Sekretariatet deltog i møde med Corporate Knights
 • 19. 05.22 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved CONCITOs tænketræf om EU Fit for 55
 • 23.05.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved konferencen Energiøer i Nordsøen: Et hav af muligheder
 • 23.05.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i møde med 92-gruppen vedr. Statusrapport 2022
 • 23.05.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i møde med Forsikring & Pension vedr. finanssektorens rolle i den grønne omstilling
 • 24.05.22 Peter Møllgaard og Bente Halkier deltog i Barrierer for handling i den grønne omstilling tværvidenskabeligt Belyst hos Videnskabernes Selskab
 • 25.05.22 og 31.05.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i individuelle møder med klimaordførerne fra Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ifm. Statusrapport 2022. Klimarådet har inviteret sig selv på besøg hos alle Folketingets partiers klimaordførere, og der er planlagt flere møder i den kommende tid.
 • 25.05.22 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i ledelsesseminar på RUC om hvordan forskning kan bidrage til den grønne omstilling
 • 30.05.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg for Dansk Industris følgegruppe for EU Fit for 55
   

Aktiviteter og møder – april 2022

 • 01.04.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde i økonomgruppe hos Skatteministeriet
 • 05.04.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariatet deltog i møde med repræsentanter fra det franske økonomi- og finansministerium vedr. den grønne skattereform
 • 06.04.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i møde med formanden for Det Nationale Bioøkonomipanel vedr. bioressourcer til grøn omstilling
 • 07.-08.04.22 afholdt Klimarådet internat
 • 19.04.22 Bente Halkier (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i møde med det europæiske klimaråds netværk EEAC om muligt fælles indspil til den kommende EU-rammelovgivning på fødevarer
 • 21.04.22 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) holdt oplæg ved Kommunernes Landsforenings Miljø og Teknikkonference om vedvarende energi
 • 26.04.22 Jørgen Elmeskov (rådsmedlem) holdt oplæg på Dansifs generalforsamling
 • 26.04.22 Sekretariatet holdt møde med det estiske parlaments EU-sekretariat vedr. klimarelaterede best practices
 • 26.04.22 Sekretariatet deltog i møde i Landbrugsstyrelsens klimaforskningsprograms følgegruppe 3 vedr. CleanPro
 • 27.04.22 Niels Buus Kristensen (næstformand) deltog i møde i følgegruppe for grøn luftfart ved Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Transportministeriet
 • 27. og 28.04.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariatet deltog i møde med International Climate Councils Network
 • 27. og 28.04.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i individuelle møder med klimaordførerne fra Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre ifm. Statusrapport 2022. Klimarådet har inviteret sig selv på besøg hos alle Folketingets partiers klimaordførere, og der er planlagt flere møder i den kommende tid.
   

Aktiviteter og møder – marts 2022

 • 02.03.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg for Dansk Industris udvalg for klimapolitik ifm. Statusrapport 2022
 • 02.03.22 Sekretariatet holdt oplæg ved Skatteministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets konference om grøn omstilling i industrien
 • 07.03.22 Niels Buus Kristensen (næstformand) deltog i møde ved Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Transportministeriets følgegruppe for grøn luftfart
 • 07.03.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg for KL’s klimapolitiske netværk ifm. Statusrapport 2022
 • 09.03.22 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med COWI vedr. Energinet Elsystemansvar
 • 10.03.22 Møde i Klimarådets formandskab
 • 11.03.22 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i møde med Aker Carbon Capture Danmark vedr. implementering af CCS i Danmark
 • 14.03.22 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog som gæstetaler og panelist i klimakonference ved Den Grønne Studenterbevægelse
 • 16.03.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved det svenske Klimatpolitiska rådet ifm.  offentliggørelsen af deres årlige statusrapport
 • 16.03.22 Sekretariatet holdt møde med Fulbright Research Fellow
 • 16.03.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand), Jørgen Elmeskov (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i GrønREFORM-bestyrelsesmøde
 • 17.03.22 Sekretariatet deltog i Grønt Erhvervsforum vedr. udviklingen i Ukraine
 • 17.03.22 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) holdt oplæg på konference ved Evida ifm. Statusrapport 2022
 • 21.03.22 Sekretariatet deltog i teknisk møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet om land- og skovbrug i Statusrapport 2022
 • 22.03.21 Sekretariatet deltog i møde med Globalt Fokus om Statusrapport 2022
 • 24.03.22 Sekretariatet holdt oplæg for Energistyrelsen ifm. Statusrapport 2022
 • 25.03.22 Sekretariatet holdt møde med Danmarks Statistik om forbrugsaftryk
 • 25.03.22 Sekretariatet holdt oplæg for Energinet og elnetselskabernes koordineringsudvalg ifm. Statusrapport 2022
 • 25.03.22 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i interview med Klimabevægelsen ifm. Statusrapport 2022
 • 28.03.22 Møde i Klimarådets formandskab
 • 29.03.22 Per Heiselberg (rådsmedlem) holdt oplæg ved Green Hub Denmarks konferencen NET ZERO Pathways
 • 29.03.22 Sekretariatet deltog i møde ved klima- og energigruppen i EEAC (det europæiske netværk af klima- og bæredygtighedsråd) om energisituationen i Europa som følge af krigen i Ukraine
 • 29.03.22 Sekretariatet deltog i møde med DR ifm. Statusrapport 2022 vedr. vedvarende energi
 • 29.03.22 Sekretariatet holdt oplæg ved konference hos DMI om brug af satellitdata til måling af CO2-emissioner fra landbrug
 • 30.03.22 Sekretariatet holdt oplæg og deltog i paneldebat hos Finans Danmark
 • 30.03.22 Sekretariatet holdt oplæg ved konference hos IDA om Statusrapport 2022 og biogas
   

Aktiviteter og møder – februar 2022

 • 07.02.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg hos sekretariatet og bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)
 • 07.02.22 Møde i Klimarådet
 • 08.02.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariatet deltog i præsentation af Ekspertgruppen for grøn skattereforms første delrapport
 • 10.02.22 Møde i Klimarådet
 • 15.02.22 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg hos Rotary, Maastricht, om den danske og den hollandske klimapolitik
 • 22.02.22 Sekretariatet deltog i møder med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vedr. teknisk gennemgang af Klimarådets Statusrapport 2022
 • 23.02.22 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i møde med Vejdirektoratet
 • 23.02.22 Sekretariatet deltog i møde med Vejdirektoratet om emissioner i anlæg
 • 24.02.22 Sekretariatet deltog i møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ifm. offentliggørelse af Statusrapport 2022
 • 24.02.22 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med klima-, energi- og forsyningsministeren og embedsværket ifm. Statusrapport 2022
 • 24.02.22 Peter Møllgaard (rådsformand), Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og Niels Buus Kristensen (næstformand) deltog i møde med Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, hvor Statusrapport 2022 blev præsenteret og diskuteret
 • 25.02.22 Klimarådet holdt møde i Klimadialogforum vedr. offentliggørelse af Statusrapport 2022
 • 25.02.22 Klimarådet holdt pressemøde ifm. offentliggørelse af Statusrapport 2022
 • 28.02.22 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved Grønt Klimaforum vedr. tung transport
 • 28.02.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg ved virtuelt seminar hos Finansministeriet om Danmarks klimastrategi
 • 28.02.22 Sekretariatet deltog i teknisk onlinemøde med Erhvervsstyrelsen, CONCITO og Greenhub Denmark vedr. implementering af Fonden for Retfærdig Omstilling
   

Aktiviteter og møder – januar 2022

 • 07.01.22 Møde i Klimarådet
 • 13.01.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i kvartalsmøde med klima-, energi- og forsyningsministeren og embedsværket
 • 19.01.22 Peter Møllgaard (rådsformand) og Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i International Climate Councils Networks strategiplanlægningsmøde
 • 19.01.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariatet deltog i GrønREFORMs bestyrelsesmøde
 • 20.01.22 Katherine Richardson (rådsmedlem) holdt oplæg om fødevarer hos Orkla
 • 20.01.22 Sekretariatet deltog i høringsmøde om klimafremskrivningen i Energistyrelsen
 • 21.01.22 Møde i Klimarådet
 • 27.01.22 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i åben høring om Klar til 55-pakken i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg
   

Aktiviteter og møder - december 2021

 • 01.12.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i møde med H2 Energy
 • 03.12.21 Møde i Klimarådets formandskab
 • 03.12.21 Møde i Klimarådet
 • 08.12.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i møde med Stiesdal
 • 10.12.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Biodiversitetsrådets formand
   

Aktiviteter og møder - november 2021

 • 01.11.21 Sekretariatet holdt oplæg på Økonomisk Institut, Københavns Universitet
 • 04.11.21 Sekretariatet holdt oplæg på Helsingør Ungdomsskole
 • 08.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Danmarks nye ambassadør i Nederlandene
 • 10.11.21 Møde i Klimarådet
 • 11.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Next Step Challenge
 • 11.11.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) holdt oplæg på Det frie Energimarkeds Årskonference 2021
 • 12.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i podcast ved Sustainability Science Centre, Københavns Universitet
 • 12.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med DMI
 • 12.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i Københavns Universitets Årsfest 2021
 • 15.11.21 Sekretariatet holdt oplæg på Innovationsgymnasiet
 • 15.11.21 Sekretariatet deltog i temamøde hos Energistyrelsen
 • 17.11.21 Per Heiselberg (rådsmedlem) holdt oplæg ved The Centre for Liveable Cities, Singapore
 • 17.11.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved møde i Biodiversitetsrådet
 • 17.11.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) deltog i møde med Stiesdal
 • 18.11.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde med Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
 • 19.11.21 Møde i Klimarådet
 • 22.11.21 Klimarådet afholdt workshop med Klimadialogforum
 • 23.11.21 Sekretariatet deltog i møde med Rådet for Grøn Omstilling
 • 24.11.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) deltog i paneldebat ved Zero Emission Conference i Oslo, Norge
 • 25.11.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Dansk Industri
 • 25.11.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i paneldebat på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årlige konference
 • 26.11.21 Bente Halkier (rådsmedlem) deltog i debatarrangement hos Mejeriforeningen
 • 29.11.21 Sekretariatet deltog i workshop på Aalborg Universitet
   

Aktiviteter og møder - oktober 2021

 • 01.10.21 Møde i Klimarådets formandskab
 • 04.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved webinar afholdt af Tænketanken EUROPA
 • 06.11.21 Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) holdt oplæg ved Energipolitisk Åbningsdebat 2021
 • 06.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Fonden Kraka
 • 07.10.21 Sekretariatet deltog i temamøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 08.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i Grønt Erhvervsforum
 • 12.10.21 Sekretariatet holdt oplæg for Landbrug & Fødevarer Bornholm
 • 14.10.21 Sekretariatet deltog i temamøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 14.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) medvirkede i BBC podcasten ”The real story”
 • 14.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i arbejdsmiddag med Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO)s bestyrelse på Norges Ambassade i København
 • 15.10.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved konference afholdt af Europabevægelsen
 • 15.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved SDU Life Cycle Engineering, Institut for Grøn Teknologi (IGT)
 • 25.10.21 Møde i Klimarådet
 • 26.10.21 Sekretariatet deltog i møde med følgegruppen for Grøn Skattereform i Skatteministeriet
 • 27.10.21 Per Heiselberg (rådsmedlem) holdt oplæg ved Energiforum Danmark
 • 27.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Ungeklimarådet
 • 27.10.21 Klimarådet, CONCITO og DMI afholdt gå hjem-møde
 • 27.10.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved CBS Bestyrelsesuddannelserne
 • 27.10.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand), Jørgen Elmeskov (rådsmedlem) og sekretariatet deltog i GrønREFORM bestyrelsesmøde
 • 28.-29.10.21 Møde i Klimarådet
   

Aktiviteter og møder - september 2021

 • 02.09.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariatet deltog i møde med OECD om policy mission vedr. deres kommende anbefalinger i deres Economic Survey of Denmark 2021
 • 09.09.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg ved Teknologiens Årsdag hos Ingeniørforeningen IDA
 • 13.09.21 Møde i Klimarådet
 • 17.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Villum og Velux Fonden samt Københavns Universitet
 • 20.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) holdt oplæg ved webinar arrangeret af The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network og Institute for European Environmental Policy
 • 20.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departementschef
 • 24.09.21 Sekretariatet deltog i teknisk møde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 24.-25.09.21 Bente Halkier (rådsmedlem) deltog i paneldebat ved Madens Folkemøde
 • 25.09.21 Niels Buus Kristensen (næstformand) holdt oplæg ved møde i Enhedslistens hovedbestyrelse
 • 28.-29.09.21 Peter Møllgaard (rådsformand) deltog med oplæg ved International Climate Councils Network
 • 29.09.21 Sekretariatet deltog i teknisk møde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 30.09.21 Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg ved DAKOFAs Årskonference 2021
 • 30.09.21 Sekretariatet deltog i temamøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   

Aktiviteter og møder - juli og august 2021

 • 02.07.21: Sekretariatet deltog i interview ved Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ifm. deres forberedelse af koncernstrategi
 • 11.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med formanden for Finanssektorens Klimapartnerskab
 • 13.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i møde med i Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef
 • 18.08.21: Sekretariatet deltog i møde med University of California, Berkeley
 • 19.08.21: Per Heiselberg (rådsmedlem) holdt oplæg ved partnerskabet Energisprings jubilæum
 • 23.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) og sekretariatet deltog i møde med klima-, energi- og forsyningsministeren og embedsværket
 • 25.08.21: Poul Erik Morthorst (rådsmedlem) deltog i møde med Google
 • 27.08.21: Peter Møllgaard (rådsformand) deltog i interview med Aalborg Universitet København, CBS og DTU
 • 27.08.21: Møde i Klimarådet
   

Aktiviteter og møder - juni 2021

 • 01.06.21: Sekretariatet deltog i eco-scheme workshop hos Landbrugsstyrelsen
 • 03.06.21: Møde i Klimarådet
 • 10.06.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg til konference arrangeret af EU-kommissionens Generaldirektorat for Finansielle og Økonomiske Anliggender
 • 14.06.21: Sekretariatet deltog i teknisk møde hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 16.06.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg til Miljølovgivningskonference hos Insight Events og MOE
 • 21.06.21: Møde i Klimarådet
 • 22.06.21: Sekretariatet deltog i teknisk møde hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 23.06.21: Sekretariatet deltog i teknisk møde hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • 25.06.21: Peter Møllgaard (formand) afholdt møde med Dansk Design Center
 • 28.06.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde hos følgegruppe til ekspertgruppe for grøn skattereform arrangeret af Finansministeriet
 • 28.06.21: Internatmøde i Klimarådet
 • 29.06.21: Internatmøde i Klimarådet


Aktiviteter og møder - maj 2021

 • 03.05.21: Peter Møllgaard (formand) og Jørgen Elmeskov (næstformand) deltog i økonommøde hos Skatteministeriet
 • 04.05.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg for Dansk Industris udvalg for klimapolitik
 • 05.05.21: Møde i Klimarådet
 • 06.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg på Dansk Miljøteknologis bestyrelsesmøde
 • 06.05.21: Sekretariatet deltog i Energistyrelsens høringsmøder vedr. klimastatus- og fremskrivning samt global afrapportering
 • 07.05.21: Sekretariatet deltog i møde med Erhvervsstyrelsen om Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
 • 11.05.21: Sekretariatet deltog i bestyrelsesmøde hos GrønREFORM
 • 18.05.21: Peter Møllgaard (formand) og Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i mødet Climate Advisory Councils’ International Dialogue
 • 19.05.21: Peter Møllgaard (formand) og Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i mødet Climate Advisory Councils’ International Dialogue
 • 19.05.21: Møde i Klimarådet
 • 26.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg hos Dansk Erhvervs Skattepolitiske udvalg
 • 28.05.21: Marie Trydeman Knudsen (medlem) deltog i klimapaneldebat hos Naturkraft
 • 28.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg for Folketingets Europaudvalg
 • 31.05.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg til strategiworkshop for Energinets ledelse
   

Aktiviteter og møder - april 2021

 • ​​07.04.21: Peter Møllgaard (formand) og sekretariat deltog i møde med Klima-, energi, og forsyningsministeren
 • 07.04.21: Peter Møllgaard (formand), Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og Jørgen Elmeskov (næstformand) deltog i møde med Det Islandske Klimaråd
 • 13.04.21: Peter Møllgaard (formand) og Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) deltog i møde hos følgegruppe til ekspertgruppe for grøn skattereform arrangeret af  Finansministeriet
 • 14.04.21: Peter Møllgaard (formand) og sekretariat deltog i møde med forligskredsen bag Klimaloven
 • 14.04.21: Peter Møllgaard (formand) holdt oplæg for Klimabevægelsen i Danmark
 • 16.04.21: Niels Buus Kristensen (medlem) deltog i paneldebat på konference arrangeret af Dansk Gasforening
 • 20.04.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) holdt oplæg i et virtuelt forsamlingshus arrangeret af Tænketanken Frej og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og  Fiskeri
 • 21.04.21: Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og sekretariat deltog i formøde om Climate Advisory Councils’ International Dialogue
 • 27.04.21: Peter Møllgaard (formand) modtog Finansforeningens ESG-pris på vegne af Klimarådet
 • 27.04.21: Sekretariatet deltog i tværministeriel arbejdsgruppe koordineret af Undervisningsministeriet