Privatlivs- og cookiepolitik

På denne side kan du læse om, hvordan Klimarådet håndterer og passer på de personoplysninger, du giver os.

Nedenfor gives der desuden information om, hvilke rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Information om behandling af dine oplysninger

Klimarådet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig. Klimarådet behandler alle personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger, og data om den enkelte bruger vil under ingen omstændigheder videregives, sælges eller være offentligt tilgængeligt for tredjeparter. Personoplysninger som navn og e-mail mv. afgivet på hjemmesiden videregives kun til internt brug og kun med henblik på at levere en ydelse. Personlige data videregives kun til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

Indsamling af data ved abonnement på nyhedsbrev og pressemeddelelser

Ved tilmelding til modtagelse af Klimarådets nyhedsbreve og pressemeddelelser registreres din e-mailadresse og dit navn. Oplysningerne anvendes til at sende dig Klimarådets nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser.

Oplysningerne opbevares hos Klimarådet og hos Klimarådets nyhedsbrevleverandør og/eller leverandør af presseudsendelsessystem, med hvem Klimarådet har indgået en databehandleraftale. Enkelte medarbejdere i Klimarådet har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder Klimarådet sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

Cookies

www.klimaraadet.dk benytter sig af cookies til trafikmåling og løbende optimering af hjemmesiden med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger. 

De anvendte cookies indeholder udelukkende oplysninger i anonymiseret form. Brugen af Klimarådets hjemmeside www.klimaraadet.dk er således anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af brugerne, medmindre man tilmelder sig nogle af de tjenester, Klimarådet tilbyder - dette kan f.eks. være nyhedsabonnement mv. Som hovedregel kan man derfor besøge www.klimaraadet.dk uden at oplyse identitet eller andre personlige oplysninger.

Ønskes det at fravælge cookies, kan dette gøres via computerens browser-indstillinger. Der gøres dog opmærksom på, at et fravalg af cookies som oftest vil nedsætte hjemmesidens funktionalitet.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Klimarådet varetager. Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Klimarådet som offentlig institution i nogle tilfælde vil skulle behandle personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejderne i Klimarådet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller den ydelse du har tilmeldt dig via hjemmesiden. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Dataansvarlig for behandling

I tilfælde af du ønsker at kontakte Klimarådet i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Klimarådet
Frederiksholms kanal 4B, 5. sal
1220 København K
Telefon: 22 68 85 88
Mail: mail@klimaraadet.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Du har også mulighed for at henvende dig til Klimarådets databeskyttelsesrådgiver i Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, Bibi Shah, hvis du har spørgsmål til Klimarådets behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse og vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Klimarådet. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen dpo@efkm.dk eller på telefonnummer 72 54 57 41.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.