Privatlivs- og cookiepolitik

På denne side kan du læse om, hvordan Klimarådet håndterer og passer på de personoplysninger, du giver os.

Nedenfor gives der desuden information om, hvilke rettigheder du, som registreret, har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Information om behandling af dine oplysninger

Klimarådet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig, når du besøger hjemmesiden, abonnerer på nyhedsbrevet og/eller kontakter os pr. mail. Klimarådet behandler alle personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Data om den enkelte bruger vil under ingen omstændigheder sælges eller være offentligt tilgængeligt for tredjeparter, og bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Personoplysninger som navn og e-mail afgivet på hjemmesiden videregives kun til internt brug, VOCAST og Via Ritzau, som er tredjeparter, der bruges til administration af nyhedsbreve. Personlige data videregives kun til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

Indsamling af data ved abonnement på nyhedsbrev og pressemeddelelser

Ved tilmelding til modtagelse af Klimarådets nyhedsbreve og pressemeddelelser registreres din e-mailadresse og dit navn. Oplysningerne anvendes til at sende dig Klimarådets nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser.

Oplysningerne opbevares hos Klimarådet og hos Klimarådets nyhedsbrevsleverandør og/eller leverandør af presseudsendelsessystem, VOCAST og Via Ritzau, med hvem Klimarådet har indgået en databehandleraftale. Enkelte medarbejdere i Klimarådet har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder Klimarådet sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

Cookies

Klimarådet benytter ikke cookies på hjemmesiden.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Klimarådet varetager. Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet i visse tilfælde
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser for disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Klimarådet, som offentlig institution, i nogle tilfælde, vil skulle behandle personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Relevant medarbejdere i Klimarådet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller den ydelse du har tilmeldt dig via hjemmesiden.

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Dataansvarlig for behandling

Ønsker du at kontakte Klimarådet i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Klimarådet
Nybrogade 2
1203 København K
Telefon: 22 68 85 88
Mail: mail@klimaraadet.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Du har også mulighed for at henvende dig til Klimarådets databeskyttelsesrådgiver i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Bibi Shah, hvis du har spørgsmål til Klimarådets behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse og vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Klimarådet. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på telefonnummer 72 54 57 41.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.