Klimarådets medlemmer

Klimarådet er et uafhængigt rådgivende ekspertorgan, der er sammensat af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet. Rådet består af en formand, to næstformænd og seks øvrige medlemmer.