Whistleblowerordning

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har pr. 1. november 2020 etableret whistleblowerordninger i departementet, Energistyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen, DMI, Forsyningstilsynet og Klimarådet.

Du kan som ansat i Klimarådet, som samarbejdspartner og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold til Klimarådets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Anonymitet

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer.

Ønsker du at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Klimarådets eller ministeriets netværk, eller via linket til ordningen på Klimarådets eller ministeriets hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Klimarådets eller ministeriets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen: https://wb.kefm.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Klimarådets eller ministeriets netværk.

Behandling af din henvendelse

Din henvendelse behandles fortroligt af udvalgte medarbejdere i Klimarådets sekretariat, som sikrer, at den sagsbehandlende medarbejder og de chefer, der skal tage stilling til sagens håndtering og eventuelle konsekvenser, ikke er inhabile, eksempelvis fordi henvendelsen vedrører dem.

Når du sender oplysninger ind, ser vi på den hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Indberetning til Whistleblowerordningen

Du kan indberette til whistleblowerordningen her.

Fælles vejledning

Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område kan findes her.

Kontaktoplysninger

Klimarådet, Nikolaj Plads 26 2. sal, 1067 København K

Seniorkonsulent - organisation og IT
Brian Scherlund Bedoya
E-mail: brian.bedoya@klimaraadet.dk
Tlf.: 20672311