Klimadialogforum

Klimadialogforum består af 41 organisationer, som skal bistå Klimarådet i sit arbejde. Klimarådet og klimadialogforum mødes flere gange i løbet af året for at drøfte Klimarådets udgivelser og anbefalinger.

Efter vedtagelsen af Klimaloven (18. juni 2020) er Klimarådets klimadialogforum blevet nedsat med henblik på at bistå Klimarådet. Dette skal blandt andet foregå i forbindelse med Klimarådets udgivelse af den årlige statusrapport, hvor Klimarådet præsenterer sine samlede anbefalinger og giver sin vurdering af regeringens klimapolitik og øvrige væsentlige udgivelser. Her skal klimadialogforum træde sammen og drøfte Klimarådets anbefalinger. I forlængelse af drøftelserne har medlemmerne af klimadialogforum mulighed for at afgive skriftlige kommentarer, som vil blive udgivet i tillæg til Klimarådets anbefalinger.

Klimarådet er et uafhængigt rådgivende ekspertorgan, der skal fremme den uvildige rådgivning om klimaindsatsen til klima-, energi- og forsyningsministeren. Derfor har klimadialogforummet heller ikke instruktionsbeføjelser over for Klimarådet og skal ikke godkende Klimarådets udgivelser og anbefalinger.

Medlemsorganisationer i klimadialogforum

Klimadialogforum består af 41 organisationer (NGO’er, tænketanke, offentlige organisationer, lønmodtagerorganisationer og erhvervsorganisationer), som er blevet nedsat af klima-, energi- og forsyningsministeren. Medlemmerne er herefter udpeget af Klimarådets formand.

Ifølge klimaloven må klimadialogforum bestå af mellem 30 og 40 medlemsorganisationer, og i bekendtgørelse om klimadialogforum kan listen over 40 organisationer og institutioner findes. Grunden til, at klimadialogforum alligevel består af 41 medlemmer er, at det tidligere Miljø- og Fødevareministerium blev opsplittet i to ministerier i november 2020 og derfor optager en ekstra plads i klimadialogforum.

Følgende organisationer er medlem af Klimadialogforum (en oversigt over samtlige medlemmer findes i menuen til højre):

 • 350 Klimabevægelsen
 • 92-gruppen
 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Brancheforeningen Dansk Luftfart
 • CEPOS
 • CO-Industri
 • Concito
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Elbilalliance
 • Dansk Energi
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Fjernvarme
 • Dansk Industri
 • Dansk Miljøteknologi
 • Danske Rederier
 • Danske Regioner
 • Drivkraft Danmark
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • FDM
 • Finans Danmark
 • Finansministeriet
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Globalt Fokus
 • Greenpeace
 • IDA
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommunernes Landsforening
 • Landbrug og Fødevarer
 • Ledernes Hovedorganisation
 • Miljøministeriet
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Rådet for Grøn Omstilling
 • Skatteministeriet
 • SYNERGI
 • Transport- og Boligministeriet
 • Ungeklimarådet
 • Vedvarende Energi
 • Wind Denmark
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Økologisk Landsforening