Høringssvar om analyseaktiviteter vedrørende energiøernes økonomi

Offentliggjort den 4. oktober 2021

Klimarådet ser det som centralt, at metoder, antagelser, forudsætninger og analyser offentliggøres for at kvalificere og muliggøre en værdifuld offentlig debat. I dette høringsvar fremføres Klimarådets væsentligste kommentarer til Energistyrelsens analyseaktiviteter vedrørende energiøernes økonomi.

Klimarådet skriver i høringssvaret bl.a., at energiøerne og deres forskellige komponenter vil blive verdens første projekt af sin slags, og at øerne har samtidig en meget lang levetid. Derfor er der en naturlig høj usikkerhed både omkring den projekt- og den samfundsøkonomiske rentabilitet af projektet. I dette lys påskønner Klimarådet, at Energistyrelsen har planlagt en grundigere analyse af energiøernes rentabilitet i forskellige scenarier for energisystemets udvikling.

Læs hele høringssvaret i menuen til højre.