Høringssvar vedrørende analyseforudsætninger til Energinet 2020

Offentliggjort den 10. august 2020

I dette høringssvar har Klimarådet kommenteret på analyseforudsætningerne til Energinet 2020.

Klimarådets mest centrale kommentar til forudsætningerne er, at de bør afspejle de politiske mål for udviklingen på energi- og klimaområdet, som man er blevet enige om nationalt og i regi af Paris-aftalen, samt de målsætninger man arbejder for i EU.

Læs hele høringssvaret i menuen til højre.