Høringssvar vedrørende analyseforudsætninger til Energinet 2021

Offentliggjort den 1. september 2021

I høringsvaret fremføres Klimarådets væsentligste kommentarer til analyseforudsætningerne til Energinet 2021.

Klimarådets høringssvar handler blandt andet om generelle antagelser for import og eksport af elektricitet, opfyldelse af 70-procentsmålet i 2030 og omverdenens omstillingshastighed.

Læs svaret i menuen til højre.