Høringssvar vedrørende forudsætninger til Klimafremskrivning 2021

Offentliggjort den 27. januar 2021

Høringssvaret indeholder Klimarådets umiddelbare kommentarer til "Forudsætningerne for klimastatus og -fremskrivning 2021".

Høringssvaret kommer blandt andet ind på antagelser for omverdenen, værdien af CO2-reduktioner og produktionsmængderne for cement.

Læs svaret i menuen til højre.