Høringssvar vedrørende forudsætninger til Klimafremskrivning 2022

Offentliggjort den 28. januar 2022

Klimarådet ser det i et høringssvar vedrørende forudsætninger til Klimafremskrivning 2022 som positivt, at Energistyrelsen i høringsmaterialet beskriver frozen policy-tilgangen, og oplister, hvilken politik der er indregnet, og hvilken der ikke er.

Derudover foreslår Klimarådet, at Energistyrelsen fokuserer på brugen af plug-in-hybrider, idet andelen af kørte kilometer på henholdsvis benzin og el har betydning for plug-in-hybridernes energiforbrug og udledninger. På nuværende tidspunkt forventer Energistyrelsen, at plug-in-hybriderne kører 50 pct. på el.

Find hele høringssvaret i Læs mere-menuen.