Høringssvar vedrørende grønne forskningsprioriteter

Offentliggjort den 26. april 2021

Klimarådet har indgivet høringssvar om regeringens grønne forskningsprioriteter.

De fire forskningsmissioner og de syv temaområder vurderes af Klimarådet at være relevante for den grønne omstilling, herunder både for drivhusgasreduktion og øvrige bæredygtighedsparametre. Klimarådet opfordrer til, at ansøgere om midlerne i forbindelse med ansøgningen synliggør projekternes evne til at understøtte fremtidige drivhusgasreduktioner. Det kan fx ske ved at argumentere for reduktionsperspektiverne ved den løsning, der søges støtte til at udvikle. Dette gør sig særligt gældende for de fire forskningsmissioner, som udgør store nationale udledningsområder, og som derfor er væsentlige understøttende tiltag for at nå 70-procentsmålet i 2030.

Læs svaret i menuen til højre.