Høringssvar vedrørende lovforslag til klimalov

Offentliggjort den 3. februar 2020

Klimarådet påpeger i høringssvaret en række elementer i lovforslaget til en klimalov, som Klimarådet anser som problematiske og peger også på muligheder for forbedringer af lovforslaget.

Klimarådet skriver i høringssvaret, at for at gøre det så overskueligt og transparent som muligt om klimamålene nås, er det vigtigt, at det er helt klart, hvordan forskellige begreber defineres. Klimarådet anbefaler derfor, at alle centrale begreber defineres i enten lovteksten eller bemærkningerne til lovforslaget.

Læs hele svaret i menuen til højre.