Høringssvar vedrørende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2021

Offentliggjort den 19. november 2021

Klimarådet anbefaler i et høringssvar til Energistyrelsen vedrørende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, at der anvendes en pris på drivhusgasudledninger, som er konsistent med opfyldelsen af Danmarks nationale og lovbundne klimamål.

Udover anbefalingen om en pris på drivhusgasudledninger, som er konsistent med opfyldelsen af Danmarks klimamål, gør Klimarådet også opmærksom på, at hvis man er interesseret i konsekvenserne for de globale udledninger af dansk elforbrug, vil det være relevant at tage højde for CO2-indholdet i importeret el. Energistyrelsen opfordres til at gøre dette klart i beregningsforudsætningerne.

Find hele høringssvaret i Læs mere-menuen.