Kommentering af Klimaprogram 2021

Offentliggjort den 27. oktober 2021

Regeringen skal ifølge klimaloven hvert år udarbejde et klimaprogram til Folketinget, som blandt andet skal indeholde status på opfyldelse af klimalovens mål og planlagte virkemidler og effekter. Klimaloven indeholder for nuværende reduktionsmål for 2030 og 2050, og en lovændring er under behandling i Folketinget med henblik på at implementere den politiske aftale om et reduktionsmål i 2025.

Klimarådets kommentering af klimaprogrammet er en lovbunden opgave i henhold til klimaloven. Dette års kommentering er anden gang, Klimarådet forholder sig til et klimaprogram, siden det klimapolitiske årshjul blev fastlagt med klimalovens ikrafttrædelse i 2020. Klimarådets kommentering forholder sig overordnet til programmet og er bygget op, så Klimarådets overordnede budskaber præsenteres på de første sider. Derefter følger en oversigt over rådets mere specifikke kommentarer, som efterfølgende uddybes.

Kommenteringen vil ikke indeholde en vurdering af, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at klimamålene nås. Denne vurdering hører ifølge klimaloven til i Klimarådets årlige statusrapport, som udgives i februar måned.

Find vurderingsnotatet i Læs mere-menuen.