Svar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på spørgsmål stillet i forbindelse med regeringens kommende Klimaprogram

Offentliggjort den 17. september 2021

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i forbindelse med udarbejdelse af Klimaprogram 2021 stillet en række spørgsmål til Klimarådet. I et kort notat svarer Klimarådet på spørgsmålene.

Klimarådet vil senere i efteråret kommentere på regeringens klimaprogram, der forventes at udkomme i september. Denne kommentering vil ikke indeholde en vurdering af, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at klimamålene nås, da vurderingen ifølge klimaloven hører hjemme i Klimarådets årlige statusrapport, som udgives i februar måned.

Svaret til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan læses i menuen til højre.