Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund

Offentliggjort den 29. april 2019

Klimarådet ser i et diskussionsoplæg nærmere på omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050, og hvilken strategi der skal lægges til grund for de næste skridt. Den grønne omstilling er en kæmpe opgave, og det vil derfor kræve alle gode kræfter at sikre, at Danmark når i mål.  Diskussionsoplægget skal danne grundlag for en række diskussioner med organisationer, virksomheder og borgere om relevante fokusområder for Klimarådets kommende arbejde.

Danmark skal være et klimaneutralt samfund i 2050, det vil sige et samfund, hvor drivhusgasudledninger kompenseres af et tilsvarende optag af CO2. Det mål besluttede et enigt Folketing med energiaftalen fra 2018. Målet bliver krævende, men er nødvendigt, og det er derfor vigtigt, at alle gode kræfter bidrager til en vellykket grøn omstilling af hele samfundet. Det betyder, at der ikke er tid til at vente med at komme i gang, og at alle sektorer skal i gang med at bidrage – også på kort sigt.  

For at igangsætte en dialog om de næste vigtige skridt i den grønne omstilling har Klimarådet derfor udarbejdet Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund – et diskussionsoplæg ti l Klimarådets kommende arbejde, der skal danne grundlag for en række diskussioner om relevante fokusområder for den grønne omstilling. 

Klimarådets diskussionsoplæg er startskuddet på en række dialoger med organisationer, virksomheder og borgere, som har ideer eller indspark til rådets arbejde med at udarbejde analyser og anbefalinger, der skal hjælpe Danmark i mål med den grønne omstilling. Klimarådet vil opsøge interessenter med relevant viden og ideer og selv holde en række oplæg på forskellige konferencer med udgangspunkt i diskussionsoplægget.  Samtidig håber Klimarådet også, at organisationer, virksomheder og borgere med gode ideer vil tage kontakt til Klimarådet og bidrage med gode ideer på mail@klimaraadet.dk.

Er man interesseret i et oplæg fra Klimarådet om Danmarks grønne omstilling med udgangspunkt i diskussionsoplægget, er man også meget velkommen til at henvende sig.

Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund – et diskussionsoplæg til Klimarådets kommende arbejdekan downloades her og i menuen "Læs mere".