Behov for akut klimahandling – også i en genopretningstid

Nyhed
7. maj 2020

Klima og beskæftigelse skal være to væsentlige faktorer, når den danske økonomi skal genoprettes. Klimarådet sætter i et nyt notat spot på forskellige klimatiltag, der vil kunne sætte gang i økonomien uden at sætte klimaet på pause. Men genopretningspakken er langt fra nok til at nå klimamål.

På kort tid har en verdensomspændende sundhedskrise spredt sig til den globale økonomi, og også Danmark står over for en betydelig nedgang i BNP i 2020. Når der forhandles om en økonomisk genopretning, er det vigtigt, at genopretningen ikke gør den grønne omstilling sværere. I vurderingsnotatet Grøn omstilling i en genopretningstid ser Klimarådet nærmere på, hvordan håndteringen af de forskellige kriser kan tænkes sammen.

Klimapolitikken hastede før coronakrisen, og den haster stadig. Der er nu opstået et akut behov for, at vi laver en genopretning af økonomien, og det er helt essentielt at klimaet indgår som et centralt element i de kommende politiske tiltag,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Grøn genopretningspakke kan gavne klimaet og stimulere økonomien

Klimarådet fremlægger 14 forskellige klimatiltag, som alle er vigtige for omstillingen og som samtidig kan skabe nye job i Danmark. Det kan være investeringer i varmepumper, vindmøller og energieffektiviseringer. Det er dog vigtigt at understrege, at denne pakke af tiltag i sig selv ikke bringer Danmark til 70 procents reduktion i 2030.

Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning,” siger Peter Møllgaard.

En sund økonomi er vigtig for, at vi kan lave de store strukturelle ændringer, som klimakrisen kræver. Derfor er en grøn og gennemtænkt genopretning helt essentiel, men der skal samtidig ambitiøs og akut handling til på klimaområdet. Klimarådet opfordrer derfor til, at man allerede i 2020 tager hul på de store ændringer, som rådet præsenterede i en større rapport i marts.

Gode vaner skal bevares

Coronakrisens klare påbud om social distancering er indgribende i vores hverdag, men der er også nogle nye vaner, vi kan drage nytte af på den anden side af pandemien.

Da vi udarbejdede dette notat om grøn genopretning sad hele Klimarådet og sekretariatet på mange forskellige adresser. Hvis blot nogle af de nye vaner med virtuelle møder og hjemmearbejde fastholdes, kan det medføre varige og væsentlige udledningsreduktioner, fordi vi transporterer os mindre,” siger Peter Møllgaard, formand i Klimarådet.

Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning, siger Peter Møllgaard

God inspiration fra andre organisationer

Mange aktører har de sidste uger budt ind med mange fornuftige forslag til grønne genopretningspakker. En række af disse forslag fra bl.a. Dansk Industri, Dansk Energi, Concito og Fagbevægelsen stemmer overens med Klimarådets.

Det er rigtig fornuftigt, når mange andre organisationer peger på, at den vedvarende energi skal udbygges, elvarmeafgiften skal sænkes eller at der skal investeres i udbygning af ladestandere til elbiler. Det er dog vigtigt, at de mange forslag til tilskudsordninger ikke bliver permanente, for så bliver den grønne omstilling unødigt dyr. Derfor bør politikerne allerede nu planlægge, hvornår en drivhusgasafgift skal indføres,” siger Peter Møllgaard.

 

Notatet kan findes i sidemenuen til højre