Dansk olie og gas i lyset af en global grøn omstilling

Nyhed
3. juni 2020

Klimarådet er af klima-, energi og forsyningsministeren blevet bedt om at give en vurdering af klimaeffekterne ved at gennemføre 8. udbudsrunde. Selv om klimagevinsten ved mindre produktion af dansk olie og gas delvist udvandes af øget produktion i andre lande, vurderer rådet, at der er klare klimamæssige argumenter for at anbefale en aflysning af 8. og efterfølgende udbudsrunder, herunder for at styrke troværdigheden om en ambitiøs dansk klimapolitik og Danmark som foregangsland.

I 2018 åbnede Energistyrelsen op for 8. udbudsrunde for olieindvinding i Nordsøen, og her har fire selskaber søgt om licens til indvinding, der som udgangspunkt vil finde sted fra 2027. Den endelige beslutning om tildelingen af licenser er foreløbigt udskudt, da regeringen ønsker et bedre beslutningsgrundlag blandt andet for at kunne koordinere beslutningen i forhold til de kommende klimahandlingsplaner. I den forbindelse har klima-, energi og forsyningsministeren bedt om Klimarådets faglige vurdering af klimaeffekterne ved at gennemføre 8. udbudsrunde og evt. fremtidige udbudsrunder. På den baggrund har Klimarådet udarbejdet analysen Danmarks indvinding af olie og gas i Nordsøen – vurdering af klimaperspektiverne i at gennemføre eller aflyse 8. udbudsrunde.

Fortsat olie- og gasjagt kan udvande Danmarks position som klimaforegangsland

Danmark ønsker med den nye klimalov og målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 at være et internationalt foregangsland på klimaområdet. Danske ambitioner og løsninger skal inspirere andre lande til at følge vores eksempel. Et stop for ny efterforskning kan styrke troværdigheden om 70-procentsmålet og udgøre et stærkt klimapolitisk signal internationalt. Dertil kommer, at det samlet set gavner klimaet, at Danmark producerer mindre olie og gas, selvom andre lande delvist modvirker dette ved at producere mere. Prisen for hvert globalt sparet ton CO2 er med stor sandsynlighed ikke højere end de dyreste reduktionstiltag, som skal til for at reducere udledningerne inden for Danmarks grænser. Og endeligt tyder meget på, at statens indtægter fra fortsat olie- og gasjagt ikke er så afgørende, som de tidligere har været for statskassen.

Jagten på nye olie- og gasfelter i Nordsøen kan skade Danmarks klimamæssige troværdighed på den internationale scene. Ved at fortsætte udbudsrunderne i Nordsøen risikerer vi at udvande den status som foregangsland, som Danmark opnår gennem ambitiøse reduktioner af drivhusgasudledninger inden for Danmarks grænser. Dertil kommer en række klimamæssige og økonomiske aspekter, der gør, at vi samlet set anbefaler, at 8. udbudsrunde og efterfølgende udbudsrunder aflyses,” siger Peter Møllgaard.

Klimagevinst ved at aflyse 8. udbudsrunde

Der har fra flere sider været udtrykt bekymring for, at en reduktion af den danske Nordsøproduktion blot vil føre til en tilsvarende øget produktion i andre lande, hvor indvindingen af olie og gas ofte sker mindre klimavenligt end i Danmark. Klimarådets analyse sandsynliggør, at hver gang Danmark reducerer olie- og gasproduktionen svarende til 1 ton CO2, vil udledninger fra udenlandsk olie og gas øges med omtrent 0,8 ton. Det efterlader en gevinst for klimaet på 0,2 ton CO2. En gevinst, der kan blive større, hvis Danmark gennem et stop for nye licenser inspirerer andre lande til at følge efter.

De internationale olie- og gasmarkeder betyder uundgåeligt, at hvis Danmark producerer mindre, vil andre lande producere mere. Men Klimarådets analyse viser, at en aflysning af 8. udbudsrunde vil have en gunstig effekt for klimaet, og vi finder det meget usandsynligt, at en aflysning ligefrem skulle være skadelig for klimaet,” siger Peter Møllgaard.

"Jagten på nye olie- og gasfelter i Nordsøen kan skade Danmarks klimamæssige troværdighed på den internationale scene. Ved at fortsætte udbudsrunderne i Nordsøen risikerer vi at udvande den status som foregangsland, som Danmark opnår gennem ambitiøse reduktioner af drivhusgasudledninger inden for Danmarks grænser,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet

8. udbudsrunde har lille betydning for det danske 70-procentsmål

Fordi olie og gas handles internationalt, har den danske produktion i Nordsøen kun begrænset indflydelse på vores eget forbrug af olie og gas. Det betyder også, at påvirkningen af de danske klimamål primært kommer fra det energiforbrug, der er forbundet med selve produktionen af olie og gas. Samlet set forventes udledningerne fra energiforbrug og flaring i forbindelse med 8. udbudsrunde at være små, og de vil ikke påvirke mulighederne for at indfri 70-procentsmålet i væsentlig grad.

Spørgsmålet om Nordsøen har ikke så meget med vores danske klimamål at gøre. Det handler i stedet om, hvilket klimaaftryk og ambitionsniveau Danmark sætter i forhold til at sænke udledninger af drivhusgasser uden for Danmark. Et krav i den nye klimalov er netop, at Danmark skal have en global klimastrategi, og her bør Nordsøen selvfølgelig indgå,” siger Peter Møllgaard.

Analysen Danmarks indvinding af olie og gas i Nordsøen – Vurdering af klimaperspektiverne i at gennemføre eller aflyse 8. udbudsrunde med tilhørende baggrundsnotat kan findes på www.klimaraadet.dk.

 

Klimarådets analyse og tilhørende baggrundsnotat kan findes i menuen til højre