Dansk omstilling er vigtig efter USA's exit

Debatindlæg
8. juni 2017

PARISAFTALEN: Først og fremmest skal energien bruges mere effektivt i bygninger og i industri. Ved at udbrede varmepumper i huse og i fjernvarmen kan olie-og gasforbruget til opvarmning erstattes med el fra vindmøller.

 

Af Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet

Med Trumps melding om, at USA trækker sig fra Parisaftalen, er det nu endnu vigtigere, at Danmark og EU fortsat prioriterer den grønne omstilling.Klimarådets nye hovedrapport for 2017 viser, at der er mange gode og billige tiltag at gå i gang med.

Vindmøller og solceller er ofte i fokus, når der diskuteres grøn omstilling og reduktioner i drivhusgasudledningen.Men den grønne omstilling handler i høj grad også om udledninger fra bl. a.transport, landbrug og opvarmning af bygninger. Da disse sektorer ikke er omfattet af EU's kvotehandelssystem, har EU under Parisaftalen sat et reduktionsmål for drivhusgasudledninger fra disse kilder frem mod 2030.

Klimarådet fokuserer i sin netop offentliggjorte rapport på, hvordan Danmark frem mod 2030 mest hensigtsmæssigt kan opfylde EU's 2030-mål. Klimarådet lægger vægt på to hovedkriterier i prioriteringen af hvilke tiltag, der bør påbegyndes eller accelereres inden 2030, og hvilke der bør ventes med eller helt fravælges. I prioriteringen vægtes både omkostning for samfundet, og om tiltaget bidrager til målsætningen om et samfund med meget lave udledninger i 2050.

Først og fremmest skal energien bruges mere effektivt i bygninger og i industri.Ved at udbrede varmepumper i huse og i fjernvarmen, kan olie-og gasforbruget til opvarmning erstattes med el fra vindmøller. Derudover kan solvarme også supplere, ligesom træpillefyr bør erstatte oliefyr, når varmepumper ikke er en ideel løsning. I transportsektoren bør vi fokusere på elektrificering i form af elbiler og på gas til den tunge transport. Landbruget bør fokusere på behandling af husdyrgødning i form af forsuring, produktion af biogas og på omstilling til mindre drivhusgastunge produkter såsom energipil.

Klimarådets analyse viser, at der er gode og samfundsøkonomisk billige tiltag, der opfylder 2030-målet og samtidigt peger i retning af et lavemissionssamfund.Der er derfor al mulig grund til at tage fat på denne del af den grønne omstilling.

(Debatindlæg bragt i Sjællandske den 8. juni)