Debat: Er el-biler svaret på et bedre klima?

Debatindlæg
6. oktober 2018

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil lukke for salg af nye diesel-og benzinbiler i 2030 for at nedbringe udledningen af C02. Men er el-biler løsningen? Berlingske har spurgt fortaleren, Klimarådets formand, professor Peter Birch Sørensen, og skeptikeren, analysechef Otto Brøns-Petersen fra tænketanken Cepos.

Peter Birch Sørensen El-biler er nødvendige -giv tilskud til de første 100.000

Det er overordnet set en god idé at sætte fart på omstillingen til persontransport, der ikke udleder drivhusgasser.

Statsministeren nævnte i sin tale under Folketingets åbningsdebat, at regeringen ønsker én million grønne biler i 2030. Hvordan dette tal fordeler sig på henholdsvis el-biler og f. eks. plug-inhybridbiler, der jo stadig udleder CO2, vides ikke i skrivende stund, men statsministerens udmelding understreger, at regeringen har et ønske om at gøre noget ved transportens klimabelastning på denne side af 2030.

Klimarådet anbefaler i en analyse, der blev offentliggjort i sidste uge, at Danmark stræber efter 500.000 nuludslipsbiler i 2030, hvoraf el-biler må formodes at udgøre langt hovedparten.

Det viser, at regeringen på dette område er enig med Klimarådet i retningen, og - afhængigt af hvordan statsministerens én million grønne biler sammensættes - ønsker flere el-biler, end Klimarådet umiddelbart har forestillet sig i 2030.

Men hvorfor er det en god idé med så mange el-biler allerede om 12 år? Og er el-bilen ikke både dyr og bøvlet at køre i? Her er det nødvendigt at se frem mod 2050, hvor Danmark ikke længere skal udlede drivhusgasser. Det er noget, som alle Folketingets partier har skrevet under på i den nylige energiaftale fra juni måned.

Det betyder, at alle vores biler i 2050 skal være nuludslipsbiler. Nuludslipsbiler kan f. eks.

køre på el, brint eller biobaserede brændstoffer, men stort set alle eksperter er enige om, at el-biler vil være den vigtigste brik i omstillingen.

Derfor er det uden den store risiko og udtryk for rettidig omhu, at vi allerede nu bereder os på en fremtid med elektrisk transport på vejene, hvor vi gradvis omstiller bilparken fra konventionelle biler til el-biler og samtidig udruller et net af ladestandere.

I dag kører knap 9.000 el-biler rundt på de danske veje. Det er ca. 0,3 pct. af bilparken.

Skal denne andel øges til tæt på 100 pct. i 2050, er vi nødt til at gå i gang i god tid. Ellers kan det blive unødigt dyrt for samfundet.

Det tager tid at vænne forbrugerne til ny teknologi, og når en bil typisk lever mindst 15 år, kan vi ikke vente til sidste øjeblik. Derfor anbefaler Klimarådet, at vi allerede nu bestræber os på at få flere el-biler på vejene. Det kræver naturligvis, at el-bilen bliver gjort mere fordelagtig for bilkøberne ude hos forhandleren, og derfor foreslår Klimarådet en tilskudsordning, hvor der gives tilskud til de første 100.000 el-biler. Så vil markedet have fået kritisk masse, og el-bilerne vil til den tid forhåbentlig være så attraktive, at de kan klare sig selv uden støtte.

Peter Birch Sørensen er professor i økonomi ved Københavns Universitet og formand for Klimarådet.