Debat: Gearskifte. Støt elbiler med kontant tilskud

Debatindlæg
6. oktober 2018

Statsministeren sagde i denne uge, at salg af benzin-og dieselbiler om kort tid skal være fortid. Men skal Danmark have det fulde udbytte ud af den store omstilling, er afgiftsrabatter ikke den rette vej frem. analyse.

Folketinget vedtog før sommerferien en ny energiaftale med det mål, at Danmark i praksis ikke skal udlede nogen drivhusgasser i 2050. For vores biler betyder det, at vi skal finde grønne alternativer til benzin og diesel, og her er elbiler den oplagte løsning.

I sin nylige åbningstale til Folketinget tirsdag sagde statsministeren, at regeringen har som mål at stoppe salg af benzinog dieselbiler i 2030, og fra 2035 må der kun sælges nuludslipsbiler som for eksempel elbiler.

Det giver god mening, for det tager tid at gøre bilparken elektrisk. I analysen ' Flere elbiler på vejene' har Klimarådet foreslået et lignende stop for salg af fossile biler i 2030 - det vil sige benzin-og dieselbiler, men også plug-in-hybridbiler, der både har et batteri og i et vist omfang kører på benzin eller diesel.

SALGET AF ELBILER er stadig yderst begrænset i Danmark, og hele sidste år blev der kun solgt 691 elbiler mod ca. 220.000 konventionelle biler. En spirende optimisme i elbilbranchen skyldes især salget af plug-in-hybrider, der er en god teknologi til at bygge bro mellem fordelene ved konventionelle biler og fremtidens nuludslipsbiler, og det er derfor positivt, at de vinder frem.

Studier viser dog også, at mere end halvdelen af deres kørsel i gennemsnit er drevet af fossile brændsler, og når vi samtidig ved, at alle udledninger fra transportsektoren skal være væk senest i 2050, så kan disse biler aldrig udgøre et reelt bud på fremtidens fossilfri transport.

For at nuludslipsbiler i fremtiden kan stå for al persontransport, kræver det snarest muligt flere elbiler på vejene.

Regeringen forestiller sig, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el-eller tilsvarende grønne biler i Danmark.

Klimarådet har tidligere foreslået 500.000 rene elbiler som et godt pejlemærke i 2030.

Når der for tiden kun sælges ganske få elbiler, hvad skal vi så gøre for at fremme de rene elbiler? IDAG ER elbilerne begunstiget økonomisk sammenlignet med benzin-og dieselbiler.

De betaler mindre i registreringsafgift, men afgiftssystemet belønner også energieffektivitet generelt.

Da elbilers energieffektivitet er langt højere end konventionelle bilers, sparer elbilerne mange tusinde kroner i afgift.

Samtidig har man på anbefaling fra Klimarådet givet elbiler et fradrag i registreringsafgiften afhængigt af størrelsen på deres batteri.

Derudover får elbiler en midlertidig afgiftsrabat, så en elbil i 2018 kun skal betale 20 procent af sin fulde registreringsafgift.

Procenten stiger dog hvert år, indtil en elbil i 2022 betaler fuld registreringsafgift.

Også plug-in-hybridbilerne får rabat i registreringsafgiften, men på en lidt anden måde. I 2018 tæller kun 20 procent af elforbruget med, når nedslaget for god energieffektivitet udregnes, hvilket gradvis stiger til 100 procent i 2022.

AT ELBILER får en økonomisk håndsrækning, er i udgangspunktet godt, men ser vi nærmere på, hvem der har fordel af dette, springer to ting i øjnene.

For det første er rabatten til store elbiler som Tesla Model S mange gange større end til de mindre elbiler som for eksempel Renault Zoe. Denne store forskel er svær at begrunde fra et klimaperspektiv, da en stor del af afgiftsfritagelsen går til at sænke prisen på for eksempel luksusudstyr.

For det andet får plug-in-hybridbilerne større rabat end de egentlige elbiler, når man ser bort fra Tesla. Det er også klimamæssigt uheldigt, da plug-in-hybridbilerne stadig bruger benzin eller diesel.

Figuren på denne side viser afgiftsrabatten i 2018 fordelt på otte af de mest solgte elbiler og plug-in-hybridbiler.

KLIMARÅDET foreslår i sin seneste analyse, at afgiftsrabatten droppes, så elbiler og plug-in-hybridbiler omfattes fuldt ud af registreringsafgiften med det samme. I stedet skal bilerne have et tilskud, som det også kendes fra Tyskland.

Konkret foreslår Klimarådet et tilskud på mindst 50.000 kr. til elbiler uanset bilens størrelse og pris - og lidt mindre til plug-in-hybridbiler. Tilskuddet bør løbende nedtrappes, i takt med at salget af elbiler vokser. Der bør i alt være tilskud til 100.000 biler, før markedet med stor sandsynlighed selv vil kunne drive salget af elbiler.

Med Klimarådets forslag vil de små og mellemstore elbiler blive væsentlig billigere, end de er i dag, som figuren viser.

For eksempel vil Renault Zoe blive 43.000 kroner billigere.

Omvendt vil de store og dyre elbiler blive en hel del dyrere, mens plug-in-hybridbilerne bliver en smule dyrere - Tesla Model S bliver over 500.000 kroner dyrere, mens en plug-in-hybridbil som Kia Niro bliver ca. 36.000 kroner dyrere.

I debatten om udbredelse af flere elbiler foreslås ofte, at elbilerne skal støttes med en fastfrysning af de nuværende afgiftsrabatter frem for med en tilskudsmodel.

Problemet med denne løsning er, at en stor del af skattekronerne bruges på at få bilister i de store og dyre biler over i en dyr elbil, og her skal der bruges flere penge per bil sammenlignet med de mindre biler. Dermed giver en fastfrysning væsentligt færre nye elbiler for pengene end med Klimarådets tilskudsmodel.

ELBILERNE HAR behov for et økonomisk skub for at komme ud af starthullerne.

Dette skub bør gives klogt, så vi får flest elbiler og størst mulig klimaeffekt for pengene.

Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet og professor i økonomi ved Københavns Universitet.

Debatindlægget blev bragt i Politiken den 6. oktober 2018.