Invitation til pressen: Klimarådets hovedrapport 2018 handler om biomasse

Nyhed
30. april 2018

Præsentation af Klimarådets hovedrapport: Biomassens betydning for grøn omstilling - Klimaperspektiver og anbefalinger til regulering af fast biomasse til energiformål.

I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets hovedrapport for 2018 afholdes pressemøde mandag den 7. maj kl. 10.00, hvor Klimarådets formand Peter Birch Sørensen sammen med øvrige rådsmedlemmer vil præsentere rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Klimarådet sætter i denne rapport fokus på det stærkt stigende danske forbrug af biomasse, og hvad det betyder for klimaet. Ikke al brug af biomasse kan siges at være godt for klimaet, og derfor er det afgørende, at Danmark sikrer, at det voksende biomasseforbrug i energisektoren er så klimavenligt som muligt. Klimarådets anbefalinger er et indspil til reguleringen af biomasse til energiformål og kan indgå i en kommende energiaftale.

Pressemødet finder sted i Nationalmuseets biografteater. Adressen er:

Ny Vestergade 10, Prinsens Palæ, 1471 København K

Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og der vil ligeledes være mulighed for bilaterale interviewaftaler med Klimarådets formand og øvrige rådsmedlemmer.

En klausuleret version af rapporten vil være til rådighed for journalister med pressekort fra fredag den 4. maj kl. 9.30.

Ønsker man at tilmelde sig pressemødet og/eller modtage en klausuleret version af rapporten om Biomassens betydning for grøn omstilling - Klimaperspektiver og anbefalinger til regulering af fast biomasse til energiformål sendes en mail med navn, medie og kontaktinformation til mail@klimaraadet.dk.

For aftaler om interviews kontakt Rasmus Sangild (presse- og kommunikationsansvarlig) på rasmus.sangild@klimaraadet.dk eller 41 33 94 95.