Invitation til pressen: Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018

Nyhed
19. november 2018

Klimarådet vurderer hvert år i en analyse, hvordan det går med opfyldelsen af Danmarks nationale klimamålsætninger og internationale forpligtelser, herunder de forpligtelser Danmark har som medlem af EU.

I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets analyse Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018 afholdes pressemøde fredag den 23. november kl. 10.00, hvor Klimarådets formand Peter Birch Sørensen sammen med øvrige rådsmedlemmer vil præsentere analysens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Analysen vurderer udviklingen i den samlede omstilling frem mod et samfund uden udledninger af drivhusgasser i 2050, og beskæftiger sig særligt med tempoet i omstillingen, opfyldelse af EU’s 2030-klimamål samt EU’s målsætning om 10 pct. vedvarende energi i transporten i 2020.

Pressemødet finder sted i Nationalmuseet. Adressen er:

Ny Vestergade 10, Prinsens Palæ, 1471 København K

Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og der vil ligeledes være mulighed for bilaterale interviewaftaler med Klimarådets formand og øvrige rådsmedlemmer.

Tidligere har Klimarådet analyseret status og fremgang i opfyldelsen af mål og forpligtelser i et særskilt kapitel i de årlige hovedrapporter. Denne analyse vil fremover udgøre en selvstændig publikation, der offentliggøres på Klimarådets hjemmeside, når de officielle fremskrivninger fra Energistyrelsen foreligger, og Klimarådet har haft lejlighed til at vurdere de udviklingstendenser, tallene beskriver. Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018 er den første publikation i denne række.  

En klausuleret version af analysen vil være til rådighed for journalister med pressekort fra torsdag den 22. november kl. 9.30.

Ønsker man at tilmelde sig pressemødet og/ eller modtage en klausuleret version af analysen Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018 sendes en mail med navn, medie og kontaktinformation til mail@klimaraadet.dk.

For aftale om interview kontakt Rasmus Sangild (presse- og kommunikationsansvarlig) på rasmus.sangild@klimaraadet.dk eller 41 33 94 95.