Klimarådet på Folkemødet 2017

Nyhed
8. juni 2017

Vær med, når Klimarådet i samarbejde med relevante aktører på klima- og energiområdet stiller skarpt på opfyldelsen af Danmarks klimamål frem mod 2030, slår et slag for elbilen med Frank Hvam og undersøger om fremtidens el- og varmeforsyning er sort som kul.

Klimarådet deltager igen i år i folkemødet på Bornholm for at diskutere nogle af de vigtigste udfordringer for den grønne omstilling af Danmark. Det gør vi sammen med en række spændende personer. Mød blandt andet komiker og elbilentusiast Frank Hvam, repræsentanter fra DONG Energy, Landbrug og Fødevarer, Dansk Byggeri, Arriva, politikere fra Alternativet og Socialdemokratiet samt en række andre klima- og energieksperter med forskellige meninger om den grønne dagsorden.

Klimarådet har netop udgivet rapporten Omstilling frem mod 2030 – byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger, der handler om, hvordan Danmark skal opfylde sit 2030-klimamål for den del af samfundets CO2-udledninger, der ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem - populært også kaldet biler, bønder og boliger. Rapporten vil danne udgangspunkt for Klimarådets debatter på folkemødet.

Klimarådets arrangementer:

1. Hvordan skal Danmark opfylde sine klimamål frem mod 2030?

16. juni kl. 17:00-18:00 – Altingets Scene - L20 Grønbechs Hotel - Restaurant Vilhelm - Kirkepladsen

Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, fremlægger Klimarådets anbefalinger til, hvordan Danmark skal opfylde sine klimamål frem mod 2030 på baggrund af Klimarådets seneste rapport Omstilling frem mod 2030 – Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger. Herefter følger en debat med udvalgte aktører fra relevante brancheorganisationer, tænketanke og politiske partier. Fokus i debatten vil være på, hvordan Danmark bedst og billigst kan opfylde sit klimamål frem mod 2030, som er fastlagt på baggrund af EU’s samlede klimamål.

Deltagerne i debatten er følgende:

 • Peter Birch Sørensen, formand Klimarådet
 • Stine Leth Rasmussen, Dansk Energi
 • Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer
 • Thomas Uhd, Dansk Byggeri
 • Nicolaj Wendelboe, Arriva
 • Maria Gjerding, Enhedslisten
 • Christian Poll, Alternativet
 • Jens Joel, Socialdemokratiet
   

2. Elbiler – fra drøm til virkelighed

17. juni 10:45-11:30 – B5 Energiens Scene – Nordlandspladsen

Mød komiker og elbilentusiast Frank Hvam, transportforsker Niels Buus Kristensen  fra Klimarådet og klima- og energidebattør Peter Bjerregaard fra energiselskabet E.ON til en snak om elbilens fremtid i Danmark. Debatten tager udgangspunkt i visioner og barrierer for elbilen. Elbilerne ses af mange som en uundværlig del af en transportsektor uden store drivhusgasudledninger. Klimarådet anbefaler, at man satser mere på udbredelsen af elbiler. Men hvordan står det egentlig til for elbilen i Danmark? Hvordan er det at være elbilsejer? Hvorfor er der ikke flere, som vælger at købe elbiler? Og hvordan får elbilerne et folkeligt gennembrud? Der vil være fokus på deltagernes egne holdninger og oplevelser med elbiler samt deres visioner og ideer for udbredelsen af elbiler i en uformel og åben snak.

Deltagerne i debatten er følgende:

 • Niels Buus Kristensen, transportforsker og medlem af Klimarådet
 • Frank Hvam, komiker og elbilentusiast 
 • Peter Bjerregaard, analytiker i E.ON


3. Er fremtiden sort som kul?

 1. 17. juni 12:00-13:00 – Energinet.dk’s telt – Nordlandspladsen

Den seneste energifremskrivning for Danmark tyder på et højere elforbrug frem mod 2030, og at det i høj grad vil blive dækket af kul. DONG har dog meldt ud, at selskabet fra 2023 vil stoppe med at bruge kul til produktion af el og varme og i stedet bruge alternative energikilder, og der er derfor kun få kulfyrede kraftværker tilbage i Danmark. Klimarådet inviterer til debat om, hvilken vej Danmark skal gå i forhold til kulforbruget? Skal vi acceptere et højere kulforbrug, erstatte kul med store mængder biomasse, skal vi importere mere energi fra vores naboer, bremse det øgede elforbrug fra bl.a. nye datacentre eller noget helt femte?

Deltagerne i debatten er følgende:

 • Peter Birch Sørensen, formand i Klimarådet
 • Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme
 • Rasmus Bønneland, DONG Energy
 • Peder Ø Andreasen, Energinet.dk


4. Nye danske klimamål – kloge eller mindre kloge?

15. juni kl. 15:15-16:00 – B5 Energiens Scene – Nordlandspladsen

Har Danmark brug for nye klimamål, og hvordan sikres det, at de virker efter hensigten? CONCITO, Klimarådet, Dansk Energi og klimapolitiske ordførere debatterer kloge og mindre kloge klimamål, og kommer med deres bud på, hvordan en kommende energiaftale og klimaplan bedst kan fremme omstillingen til et lavemissionssamfund inden 2050.

Deltagerne i debatten er følgende:

 • Peter Birch Sørensen, formand i Klimarådet
 • Christian Ibsen, CONCITO
 • Lars Aagaard, Dansk Energi
 • Jens Joel, Socialdemokratiet


5. Hvorfor er klimaet ikke højaktuelt i nyhederne?

16. juni 11:00 - 11:30 - F18 Informations Græsplet - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek 

Klimaet står ikke højt på hverken mediernes eller den politiske dagsorden – hvordan ændrer vi på det? Hvorfor er klimastoffet tilsyneladende svært at formidle og sælge, når nu der er tale om en højaktuel dagsorden. Vi skal høre fra både journalister og politikere, hvad det er de efterspørger fra forskerverdenen og fra fx Klimarådet, som evt. kunne lette formidlingen og hjælpe med at få klimaet højere op på både mediernes og den politiske dagsorden.

Deltagere i debatten er følgende:

 • Peter Birch Sørensen, formand i Klimarådet
 • Connie Hedegaard, forhenværende EU-kommissær og minister i Danmark. 
 • Lars Kabel fra DMJX
 • Jørgen Steen Nielsen, Dagbladet Information.