Klimarådet på Folkemødet 2018

Nyhed
7. juni 2018

Klimarådet deltager igen i år i Folkemødet på Bornholm for at diskutere nogle af de vigtigste udfordringer for den grønne omstilling af Danmark. Kom og vær med, når Klimarådet i samarbejde med relevante aktører på klima- og energiområdet debatterer biomassens betydning for grøn omstilling, spørger hvor varmepumperne bliver af og sammen med CONCITO svarer på dine spørgsmål om klimaforandringerne.

Klimarådet har netop udgivet rapporten Biomassens betydning for grøn omstilling - Klimaperspektiver og anbefalinger til regulering af fast biomasse til energiformål, der bl.a. handler om, hvornår man kan anskue biomasse for at være en klimavenlig løsning, samt hvordan afgifter og anden regulering på energiområdet kan sikre, at udbygning med biomasse sker samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt. Rapporten vil danne udgangspunkt for nogle af Klimarådets debatter på Folkemødet, og du vil også have mulighed for at afhente en kopi af enten selve rapporten eller en sammenfatning af rapporten ved Klimarådets arrangementer.

Udover repræsentanter fra Klimarådet kan du ved Klimarådets arrangementer på Folkemødet blandt andet møde repræsentanter fra Energinet, CONCITO, Dansk Energi, DTU samt politikere fra Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Socialdemokratiet.

 

Klimarådets arrangementer:

1. Er Danmarks brug af biomasse klimavenlig?

Fredag d. 15. juni kl. 11.30-12.15 – Energiens Scene – Nordlandspladsen (B2)

Danmarks relativt store importbaserede biomasseforbrug gør det centralt at diskutere, hvilke rammevilkår der fremover kan sikre, at biomassen kommer til at bidrage til den grønne omstilling. På baggrund af Klimarådets seneste rapport fremlægger rådsformand, Peter Birch Sørensen, Klimarådets anbefalinger til, hvordan styrkede bæredygtighedskriterier og mere målrettede afgifter med fokus på CO2-udledning kan sikre en klimavenlig og omkostningseffektiv anvendelse af biomasse, som sikrer, at Danmark når sit mål i 2030 for vedvarende energi. Herefter følger en debat med politikere og eksperter om, hvordan en kommende energipolitisk aftale kan være med til at sikre, at den biomasse, der anvendes i Danmark, er klimavenlig og bæredygtig, og at vi kun bruger biomasse, når det er det samfundsøkonomisk bedste alternativ.

Der vil være mulighed for at få en kopi af enten selve rapporten eller en sammenfatning af rapporten ved Klimarådets arrangementer.

Deltagere i debatten:

 • Peter Birch Sørensen (formand, Klimarådet)
 • Jens Joel (energi- og klima ordfører, Socialdemokratiet)
 • Mette Abildgaard (klimaordfører, Det Konservative Folkeparti)
 • Christian Poll (energi- og grøn omstillingsordfører, Alternativet)
 • Brian Vad Mathiesen (professor i energiplanlægning, AAU)
 • Christian Ibsen (direktør, CONCITO)
 • Stine Leth Rasmussen (afdelingschef for produktion og analyse, Dansk Energi)
   

2. Grøn omstilling: Hvor bliver varmepumperne af?

Lørdag d. 16. juni kl. 13.30-14.15  – Energinets telt – Nordlandspladsen (B8)

Hvorfor udrulles varmepumper ikke i stor stil, når de både er samfundsøkonomisk fordelagtige og klimavenlige? Hvad er udfordringerne set fra forskellige vinkler? Er der teknologiske barrierer, som skal fjernes gennem mere forskning og udvikling? Er det politiske og økonomiske rammevilkår, den er gal med? Eller er det udbygningen med vedvarende energiproduktion og systemintegration, der halter? Dette vil Klimarådet, Energinet og DTU i fælleskab forsøge at kaste lys over, så kom og få svar på, hvad der er med til at drive fremtidens grønne løsninger mod et mere klimavenligt energisystem.

 Deltagere i debatten:

 • Poul Erik Morthorst (rådsmedlem, Klimarådet)
 • Katrine Krogh Andersen (forskningsdekan, DTU)
 • Hans Erik Kristoffersen (direktør for strategi og kommunikation, Energinet)


3. Spørgetid med klimaeksperterne

Lørdag d. 16. juni kl. 16.30-17.15 – King Street – Pilekroen (K15)

Kom og udspørg CONCITOs og Klimarådets eksperter om, hvordan vi bedst forebygger og håndterer klimaforandringerne. Hvad skal der til for at undgå katastrofale klimaforandringer, hvordan tilpasser vi os bedst de uundgåelige klimaforandringer, og hvilken rolle spiller politikerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, medierne og den enkelte borger? Få eksperternes bud på dine spørgsmål om klimaudfordringen.

Mød bl.a.:

 • Peter Birch Sørensen (formand, Klimarådet)
 • Poul Erik Morthorst (rådsmedlem, Klimarådet)
 • Eva Jensen (sekretariatschef, Klimarådet)
 • Jarl Krausing (international chef, CONCITO)
 • Anna Esbjørn (programleder, CONCITO)
 • Michael Minter (programleder, CONCITO)
 • Sara Petrycer Hansen (projektchef, CONCITO)
 • Christian Ibsen (direktør, CONCITO)

 


Øvrige arrangementer, hvor du kan møde medlemmer af Klimarådet:

 

Hvad bremser omstilling: teknologi, økonomi eller fantasi?
Torsdag d. 14. juni kl. 15.00-16.00 – Nordlandspladsen (B8) – Arrangør: Energinet

Deltager: Poul Erik Morthorst (rådsmedlem)

 

Elbilen: Bæredygtigt alternativ eller identitetsmord?
Fredag d. 15. juni kl. 9.00-10.00 – Policy Groups scene (G4) – Arrangør: Renault-Nissan

Deltager: Niels Buus Kristensen (rådsmedlem)

 

Ender Danmark som en diesel-ø i et elektrisk Europa?

Fredag d. 15. juni kl. 10.30-11.30 – Nordlandspladsen (B1) – Arrangør: E.ON

Deltager: Peter Birch Sørensen (rådsformand)

 

Giv lastbilerne gas!
Fredag d. 15. juni kl. 12.00-13.00 – Ideværkstedet, Energiens Scene (B6) – Arrangør: Energi- og olieforum

Deltager: Niels Buus Kristensen (rådsmedlem)

 

Vi tager økonomien tilbage III – spiller grønt BNP en rolle?

Fredag d. 15. juni kl. 15.00-15.30 – Informations stand – Arrangør: Information

Deltager: Peter Birch Sørensen (rådsformand)

 

Biomasse i energisystemet – skråplan eller klimasejr?

Lørdag d. 16. juni kl. 10.30-11.15 – Tech-telt, Cirkuspladsen (C6) – Arrangør: IDA

Deltager: Peter Birch Sørensen (rådsformand)

 

Finansministeriets regnemodeller

Lørdag d. 16. juni kl. 15.00-16.00 – Granittens Gård (G19) – Arrangør: Cevea

Deltager: Peter Birch Sørensen (rådsformand)