Klimarådet udvides med to nye rådsmedlemmer

Nyhed
6. juli 2020

Den nye klimalov udvider Klimarådets mandat og giver plads til yderligere to rådsmedlemmer, som har hver deres ekspertise inden for henholdsvis adfærdsforskning og byggeri. Professor i sociologi Bente Halkier ved Københavns Universitet og professor og viceinstitutleder ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet Per Heiselberg er blevet indstillet som nye medlemmer af Klimarådet og herefter udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren.

I henhold til den nye klimalov, der blev vedtaget den 18. juni 2020, skal Klimarådet sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet.

Den 6. juli 2020 er professor Bente Halkier og professor Per Heiselberg blevet udnævnt til nye medlemmer af Klimarådet.

”Klimarådet skal i de kommende år levere uvildig rådgivning til regeringen og Folketinget om de nødvendige klimatiltag, som Danmark skal igangsætte for at nå 70-procentsmålet i 2030 og målet om klimaneutralitet i 2050. Det er en stor omstilling af hele samfundet, og det er derfor vigtigt med en bred faglig ekspertise blandt Klimarådets medlemmer. Omstillingen til et klimaneutralt Danmark kommer blandt andet til at afhænge af vores evne til skære i udledningerne af drivhusgasser fra vores bygninger og af en grundlæggende ændring af vores vaner og adfærd. Derfor er jeg rigtig glad for at kunne byde professor Bente Halkier og professor Per Heiselberg velkommen i Klimarådet,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Medlemmer med ekspertise i adfærd og bygninger

Bente Halkier bliver Klimarådets ekspert i adfærdsforskning. Hun har arbejdet som professor i sociologi ved Københavns Universitet siden 2016. Inden da var hun professor ved RUC. Bente Halkier forsker særligt i adfærd og vaner forbundet med fødevarer, forbrug og madkultur, og leder forskningsgruppen Culture and Civil Society.

Per Heiselberg bliver Klimarådets ekspert på bygningsområdet. Han har arbejdet som professor ved Aalborg Universitet siden 2010. Inden da var han gæsteprofessor på Tokyo Polytechnic University i Japan og på Chongqing University i Kina. Per Heiselberg forsker særligt i bygningers energieffektivitet og energiforbrug både i en dansk kontekst og internationalt i IEA-regi. Han var desuden medlem af Energikommissionen i 2016-2017 og er i dag medlem af Energiklagenævnet.

Se mere om alle Klimarådets medlemmer her