Klimarådets kommende hovedrapport for 2017

Nyhed
29. maj 2017

INVITATION TIL PRESSEN: Præsentation af Klimarådets hovedrapport Omstilling frem mod 2030 - byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger.

I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets hovedrapport for 2017 afholdes pressemøde tirsdag den 6. juni kl. 11.00, hvor Klimarådets formand Peter Birch Sørensen sammen med resten af Klimarådets medlemmer vil præsentere rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Klimarådet sætter i denne rapport fokus på de elementer, der bør indgå i Danmarks grønne omstilling af den ikke-kvoteomfattede del af økonomien frem mod 2030 og samtidig bidrager til vejen mod et lavemissionssamfund i 2050. Rapporten indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark skal opfylde sit reduktionsmål i den ikke-kvoteomfattede del af økonomien i 2030.

Klimarådets anbefalinger er et indspil til den omkostningseffektive strategi for opfyldelse af Danmarks reduktionsmål, som regeringen ifølge regeringsgrundlaget vil udarbejde inden udgangen af 2017. I regeringsgrundlaget fra november 2016 hedder det blandt andet: ”Udledningen af drivhusgasser skal fortsat falde. Danmark er parat til at påtage sig et ambitiøst 2030-mål for reduktion af udledninger uden for kvotesystemet. Regeringen vil udarbejde en omkostningseffektiv strategi for opfyldelse af Danmark[s] reduktion i 2030 inden udgangen af 2017. Regeringen vil blandt andet inddrage anbefalinger fra Klimarådet.

Pressemødet finder sted i ’Den Sorte Diamant’, Det Kgl. Bibliotek, mødelokale Blixen. Adressen er:

Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K

Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og der vil ligeledes være mulighed for bilaterale interviewaftaler med Klimarådets formand og rådsmedlemmer.

En klausuleret version af rapporten vil være til rådighed for journalister med pressekort fra fredag den 2. juni kl. 9.30.

Ønsker man at tilmelde sig pressemøde og/eller modtage en klausuleret version af Omstilling frem mod 2030 - byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger sendes en mail med navn, medie og kontaktinformation til mail@klimaraadet.dk.

For aftaler om interviews kontakt Rasmus Sangild (presse- og kommunikationsansvarlig) på rasmus.sangild@klimaraadet.dk eller 41 33 94 95.