Konference: Hvordan skal den nye energiaftale se ud?

Nyhed
2. januar 2018

Altinget og Klimarådet afholder fælles energipolitisk konference med fokus på forhandlingerne om en kommende energiaftale.
 

Hvad skal en kommende energiaftale bestå af? Og hvad bør politikerne særligt huske på i forhandlingerne? Det bliver vi klogere på, når Altinget og Klimarådet i fællesskab inviterer til konference på Nationalmuseet med fokus på de politiske forhandlinger frem mod den kommende energiaftale.

I begyndelsen af 2018 ventes regeringen at komme med et udspil til en energiaftale, der skal lægge rammen for at få mere vedvarende energi - og som skal understøtte den langsigtede omstilling til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser i 2050.

Konferencen vil sætte fokus på aktørernes og politikernes forventninger til regeringens udspil og de kommende forhandlinger. På den måde tegner vi et billede af, hvad de forskellige aktører mener, der skal til for at nå et ambitiøst mål for vedvarende energi i 2030. Vi søger svar på, hvor hurtigt udbygningen skal foregå, og på hvordan udbudsmodeller og et støttesystem for vedvarende energi bør se ud.

Konferencen finder sted torsdag 11. januar 2018 kl. 13.00-17.00 i Nationalmuseets festsal og deltagelse er gratis. Efterfølgende vil der være reception for Altingets magasin.

Program og tilmeldingsblanket findes på Altingets hjemmeside