Ny sammenfatning af Klimarådets hovedrapport for 2018

Nyhed
15. maj 2018

I forlængelse af dette års hovedrapport udgiver Klimarådet Biomassens betydning for grøn omstilling – sammenfatning af Klimarådets hovedrapport 2018, der indeholder de overordnede budskaber og anbefalinger fra rapporten.

Klimarådet sætter i hovedrapporten for 2018 fokus på fast biomasse. I rapporten analyseres det, hvilken rolle fast biomasse spiller og forventes at spille i det danske energisystem, og rapporten kigger nærmere på, hvordan man kan anskue biomassens reelle CO2-aftryk. Sammenfatningen giver et overblik over de overordnede budskaber fra Klimarådet samt Klimarådets konkrete anbefalinger til, hvordan fast biomasse til energiformål bør reguleres i et reformeret afgiftssystem. Sammenfatningen udgør kun 35 sider og er skrevet i et lettilgængeligt sprog og er derfor oplagt læsning, hvis man ikke har tid eller mulighed for at læse selve hovedrapporten.

Sådan får du en sammenfatning

Sammenfatningen Biomassens betydning for grøn omstilling – Sammenfatning af Klimarådets hovedrapport 2018 kan findes på www.klimaraadet.dk eller bestilles som trykt eksemplar via mail@klimaraadet.dk. Der kan bestilles ét eksemplar pr. person.

Derudover vil sammenfatningen kunne afhentes på dette års Folkemøde ved de arrangementer, der arrangeres af Klimarådet.