Oplæg: Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund

Nyhed
29. april 2019

Klimarådet ser i et diskussionsoplæg nærmere på omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050, og hvilken strategi der skal lægges til grund for de næste skridt. Den grønne omstilling er en kæmpe opgave, og det vil derfor kræve alle gode kræfter at sikre, at Danmark når i mål.  I den kommende tid vil diskussionsoplægget derfor danne grundlag for en række diskussioner med organisationer, virksomheder og borgere om relevante fokusområder for Klimarådets kommende arbejde.

Danmark skal være et klimaneutralt samfund i 2050, det vil sige et samfund, hvor drivhusgasudledninger kompenseres af et tilsvarende optag af CO2. Det mål besluttede et enigt Folketing med energiaftalen fra 2018. Målet bliver krævende, men er nødvendigt, og det er derfor vigtigt, at alle gode kræfter bidrager til en vellykket grøn omstilling af hele samfundet. Det betyder, at der ikke er tid til at vente med at komme i gang, og at alle sektorer skal i gang med at bidrage – også på kort sigt.  

For at igangsætte en dialog om de næste vigtige skridt i den grønne omstilling har Klimarådet derfor udarbejdet Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund – et diskussionsoplæg ti l Klimarådets kommende arbejde, der skal danne grundlag for en række diskussioner om relevante fokusområder for den grønne omstilling. 

Kampen mod klimaforandringerne er den vigtigste udfordring, menneskeheden står over for. Det er vores pligt at handle nu i overensstemmelse med Parisaftalen, men også for at kunne inspirere andre lande til at være ambitiøse. Derfor er det et vigtigt, at vi for alvor tager fat på at gøre Danmark til et klimaneutralt samfund. For at det skal kunne lykkes, er det afgørende, at vi sikrer, at omstillingen sker på en god måde med en bred folkelig opbakning,” siger formand for Klimarådet, Peter Møllgaard.

Diskussionsoplæg skal sætte gang i dialogen
Klimarådets diskussionsoplæg er startskuddet på en række dialoger med organisationer, virksomheder og borgere, som har ideer eller indspark til rådets arbejde med at udarbejde analyser og anbefalinger, der skal hjælpe Danmark i mål med den grønne omstilling.

Kun ved at samle alle gode kræfter kan Danmark få en vellykket grøn omstilling. Der er mange ubesvarede spørgsmål, og der er ikke én virksomhed eller én borger, der sidder med alle svarene. I det diskussionsoplæg vi offentliggør i dag, har vi skitseret en række problemstillinger og nogle mulige løsninger, og med udgangspunkt i det oplæg vil vi gerne høre forskellige bud på, hvordan vi når bedst i mål,” siger Peter Møllgaard. 

I den kommende tid vil Klimarådet opsøge interessenter med relevant viden og ideer og selv holde en række oplæg på forskellige konferencer med udgangspunkt i diskussionsoplægget.  Samtidig håber Klimarådet også, at organisationer, virksomheder og borgere med gode ideer vil tage kontakt til Klimarådet og bidrage med gode ideer på mail@klimaraadet.dk. Er man interesseret i et oplæg fra Klimarådet om Danmarks grønne omstilling med udgangspunkt i diskussionsoplægget, er man også meget velkommen til at henvende sig.

Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund – et diskussionsoplæg til Klimarådets kommende arbejde kan downloades her og i menuen "Læs mere".

Ved spørgsmål kontakt presse- og kommunikationschef Rasmus Sangild på rasmus.sangild@klimaraadet.dk / 41 33 94 95