Kontakt

Spørgsmål vedrørende Klimarådets arbejde og medlemmer af Klimarådet kan rettes til:

Klimarådets sekretariat
Nybrogade 2
1203 København K
Telefon +45 22 68 85 88
mail@klimaraadet.dk

CVR 36441097
EAN 5798009813633

Alle presserelaterede henvendelser rettes til:

Klimarådets pressetelefon 
23 25 00 45

presse@klimaraadet.dk