Transportforsker: Et fast tilskud vil kickstarte salget af elbiler

Debatindlæg
29. maj 2019

DEBAT: Tiden er inde til at skubbe elbilmarkedet i gang nu, og det kan med fordel gøres via et fast tilskud, der udfases gradvist, efterhånden som salget af elbiler øges, og markedet dermed kan klare sig selv, skriver Niels Buus Kristensen.

Af Niels Buus Kristensen 
Transportforsker og medlem af Klimarådet

I Danmark er energisektoren i fuld gang med at skifte kul og gas ud med vindmøller og solceller.

Desværre er transportsektoren ikke for alvor kommet i gang med at skifte benzin og diesel ud med vedvarende energi. Faktisk stiger CO2-udledningerne fra transporten i øjeblikket, og udledningerne er i dag cirka 15 procent højere, end de var i 1990.

Den udvikling skal vendes, hvis Danmark skal blive et klimaneutralt samfund. Og som tingene er nu, så er elbilen det klart bedste værktøj til at reducere udledningerne.

Den gode nyhed er, at Klimarådets analyse om, hvor klimavenlige elbiler er i forhold til fossile biler, viser, at selv om vi stadig i et vist omfang bruger kul og gas til at producere både strømmen og bilernes batterier, så er elbilen også på kort sigt langt bedre for klimaet end dieselbilen.

På lang sigt kan elbilen blive stort set CO2-neutral, hvilket ikke vil kunne lade sig gøre med en fossil dieselbil, uanset hvor energieffektiv den bliver. 

Heldigvis ser vi, at elbilerne udvikler sig rigtig meget i disse år, og mange af de store bilproducenter er på vej med nye elbilmodeller med længere rækkevidde til attraktive priser.

Det afspejler sig derimod ikke rigtigt i salgstallene i Danmark. I 2018 blev der solgt cirka 220.000 biler, og kun cirka 4.000 af disse var elbiler, det går dog den rigtige vej, og andelen af elbiler i det samlede bilsalg er voksende.

Tilskud kan sætte gang i salget
Det er en god ide, at give elbiler en økonomisk håndsrækning, indtil elbilerne er blevet konkurrencedygtige. I dag gives denne håndsrækning via en delvis registreringsafgiftsfritagelse, som gradvist udfases frem mod 2024.

Denne udformning gavner især de store, dyrere elbiler, fordi de små elbiler ville betale meget lidt i registreringsafgift selv uden afgiftsfritagelsen, fordi de er billigere, meget energieffektive og har et batteri, hvilket alt sammen resulterer i en lavere registreringsafgift.

I stedet for den delvise afgiftsfritagelse har Klimarådet i analysen ’Flere elbiler på vejene’ anbefalet, at man indfører et tilskud til elbiler, som så aftrappes, i takt med at der sælges et vist antal biler.

På den måde bortfalder håndsrækningen først, når vi kan konstatere, at elbilmarkedet er kommet i omdrejninger. Et tilskud, som starter i omegnen af 50.000 kroner, vil gøre, at de små elbiler kommer ned i et prisleje, som kan konkurrere med tilsvarende fossilbiler. Denne model har især to fordele.

1.      Ved at give et fast tilskud støtter vi alle elbiler lige meget, og dermed får vi flere elbiler for pengene. I dag gives der et meget stort ”tilskud” til dyre elbiler på flere hundrede tusinder af kroner, hvilket er dyrt og ineffektivt.

2.     Ved at give et fast tilskud til et fast antal elbiler er der sikkerhed for både bilsælgere, bilkøbere og statskassen. Det er gennemskueligt, og man undgår den situation, som bilmarkedet har været i flere gange, hvor afgifterne står til at stige ved årsskiftet for så at blive udskudt i sidste sekund. Denne form for start-stop-politik er et stort problem for et nyt og spirende elbilmarked.

Klimaet har ikke tid til at vente
Den nationale målsætning om klimaneutralitet i 2050 indebærer, at der til den tid ikke skal være nogen benzin- og dieselbiler på vejene. Derfor skal vi allerede omkring 2030 have solgt den sidste benzin- og dieselbil, fordi biler lever relativt lang tid (15-20 år).

Ellers vil mange biler skulle skrottes, før de er udtjente. Omstillingen af det årlige nybilsalg til 100 procent elbiler fra dagens beskedne markedsandel på cirka to procent kan ikke gøres fra den ene dag til den anden, men må ske gradvist over en årrække frem mod 2030. 

Samtidig ved vi fra Det Internationale Klimapanels analyser, at jo tidligere vi får retning mod klimaneutralitet i 2050, jo mindre behov bliver der for at trække CO2 ud af atmosfæren efter 2050.

Derfor skal vi have skubbet elbilmarkedet i gang nu, og det kan med fordel gøres via et fast tilskud, der udfases gradvist, efterhånden som salget af elbiler øges, og markedet dermed kan klare sig selv.

Analysen ’Flere elbiler på vejene’ samt baggrundsnotatet ’Hvor klimavenlige er elbiler?’ kan downloades på www.klimaraadet.dk.

Artiklen blev bragt i Altinget den 29. maj 2019.