Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde bl.a. velfærd og udvikling. Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås. Rådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen.

Læs vores rapporter

Seneste fra Twitter

@LasseSchelde @olebirkolesen @omDSB Der er også noget galt i beregningerne fra Niras på udledningen fra elbiler. I… t.co/SiZf1EYHdI
2. december 2022
Udrulningen af fjernvarme skal gå hånd i hånd med energirenovering! Godt for klimaeffekt - og prisen for forbrugern… t.co/G6UGq3ReGv
2. december 2022
Onsdag d. 7. december kl. 12 offentliggør Klimarådet sin nye analyse Danmarks klimamål – Vurdering af Danmarks nuvæ… t.co/E16Q1wetQx
2. december 2022
@MartinDamWied @GreenPowerDK @klimaraadet Biomasse er lagret solenergi. Så vi skal kun bruge det når der er behov f… t.co/eciMLQhRQj
1. december 2022
@KBRH87 @TScavenius Dine tal er fra USA, hvor strømproduktion ikke er lige så grøn som i DK. Elbiler er væsentlig m… t.co/T9KtPWrI6H
1. december 2022
Danmark har fået et biodiversitetsråd, ligesom vi i nogle år har haft Klimarådet. Det skal rådgive regeringen og Fo… t.co/6SfrkU7TPo
1. december 2022
Klimarådet: Varmepumper kan være løsningen nogle steder frem for fjernvarme t.co/up2vNRhVug
1. december 2022
Vigtig ny rapport fra @klimaraadet om udfasning af gas. Der peges på en række alvorlige barrierer for en hurtig og… t.co/Icnu2XRxyo
1. december 2022