Invitation til pressen: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion

Nyhed
2. marts 2020

Klimarådet rådgiver regeringen om, hvordan Danmark hensigtsmæssigt når målet om klimaneutralitet i 2050. På vejen mod dette mål har et bredt flertal aftalt, at Danmark skal reducere sine udledninger med 70 pct. i 2030. Denne rapport er Klimarådets bud på, hvordan man når de 70 pct. i 2030, samt anbefalinger til et delmål i 2025.

I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets rapport Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark afholdes pressemøde mandag den 9. marts kl. 10.00-11.00, hvor Klimarådets formand Peter Møllgaard sammen med de øvrige rådsmedlemmer vil præsentere rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Pressemødet finder sted i Eigtveds Pakhus. Adressen er:

Asiatisk Plads 2G, 1448 København K, sal II. på 2. sal

I rapporten vurderer Klimarådet, hvordan vi bedst kan nå 70-procentsmålet i 2030 og giver konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag der skal i brug for at nå i mål. Rapporten har både fokus på de såkaldte omstillingselementer, som er de konkrete ændringer i teknologier og adfærd, der skal drive omstillingen mod et samfund med færre udledninger af drivhusgasser, og på de politiske virkemidler, som skal realisere de forskellige omstillingselementer.

Klimarådet sætter også et delmål for reduktionerne i 2025. For at nå 70-procentsmålet i 2030 skal omstillingen hurtigt i gang, og målet i 2025 skal derfor ses som en indikator for, om klimaindsatsen er på rette spor.

Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og der vil ligeledes være mulighed for bilaterale interviewaftaler med Klimarådets formand og øvrige rådsmedlemmer.

En klausuleret version af analysen vil være til rådighed for journalister med pressekort fra torsdag den 5. marts kl. 13.

Ønsker man at tilmelde sig pressemødet og/eller modtage en klausuleret version af rapporten Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion sendes venligst en e-mail med navn, medie og kontaktinformation til mail@klimaraadet.dk.

Rapporten er klausuleret indtil pressemødets start.

For aftale om interview kontakt venligst Rasmus Sangild (presse- og kommunikationsansvarlig) på rasmus.sangild@klimaraadet.dk eller 41 33 94 95.