Invitation til pressen: Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2019

Nyhed
22. november 2019

Klimarådet vurderer hvert år i en analyse, hvordan det går med opfyldelsen af Danmarks nationale klimamålsætninger og internationale forpligtelser, herunder de forpligtelser Danmark har som medlem af EU.

I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets analyse Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2019 afholdes pressemøde fredag den 29. november kl. 9.30, hvor Klimarådets formand Peter Møllgaard sammen med øvrige rådsmedlemmer vil præsentere analysens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Pressemødet finder sted i Eigtveds Pakhus. Adressen er:

Asiatisk Plads 2G, 1448 København K, sal 4

I analysen vurderer Klimarådet, hvordan det går med at reducere drivhusgasudledningerne i ikke-kvotesektoren (hovedsaligt landbrug, transport og bygninger) og ser på Danmarks EU-forpligtelser inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer. Desuden beskriver analysen overordnet udfordringen med at opfylde det nationale mål om 70 pct. reduktion i 2030 og Klimarådets anbefaling til, hvad der skal kunne tælle med i målopfyldelsen. Endvidere indeholder analysen en gennemgang af den aktuelle klimavidenskab og –politik, og slutteligt fremhæves en række af Klimarådets gældende anbefalinger, som vurderes at være særligt relevante med henblik på hurtigt at øge tempoet i den grønne omstilling.

Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019 indeholder ikke dybdegående analyser af forskellige omstillingsveje og virkemidler til opfyldelse af målsætningen om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledninger i 2030. Dette arbejde pågår i stedet i en særskilt analyse, der forventeligt udkommer i begyndelsen af det nye år.

Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og der vil ligeledes være mulighed for bilaterale interviewaftaler med Klimarådets formand og øvrige rådsmedlemmer.

En klausuleret version af analysen vil være til rådighed for journalister med pressekort fra torsdag den 28. november kl. 9.30.

Ønsker man at tilmelde sig pressemødet og/eller modtage en klausuleret version af analysen Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2019 sendes venligst en mail med navn, medie og kontaktinformation til mail@klimaraadet.dk.

For aftale om interview kontakt venligst Rasmus Sangild (presse- og kommunikationsansvarlig) på rasmus.sangild@klimaraadet.dk eller 41 33 94 95.