Klimarådet søger analytiker inden for landbrugs- og fødevareområdet

Nyhed
7. marts 2022

Som medarbejder i Klimarådets sekretariat skal du have lyst til at bidrage til udformningen og tilrettelæggelsen af samfundsrelevante analyser på klimaområdet. Analyserne kan omfatte alle dele af den grønne omstilling med særligt fokus på fødevarer, landbrug og skovbrug og de miljø- og samfundsøkonomiske aspekter heraf. Ansøgningsfristen er d. 3. april.

Klimarådets sekretariat søger en analytiker med landbrugsøkonomiske og/eller naturvidenskabelige kompetencer, som kan bidrage til faglige analyser samt udvikling af virkemidler, effektvurderinger, og beregning af samfundsøkonomiske omkostninger inden for fødevarer og landbrugsområdet. Du vil blive en del af et stærkt landbrugs- og økonomfagligt team og et sekretariat med et højt fagligt niveau og plads til sparring og videndeling. Ansøgningsfristen er d. 3. april.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en relevant landbrugsøkonomisk eller naturvidenskabelig kandidatuddannelse
 • har forståelse for samspillet mellem økonomi og naturvidenskab
 • har kompetencer inden for landbrugsfaglig og økonomisk analyse, herunder kendskab til opgørelse af drivhusgasudledninger fra landbruget og landbrugsøkonomiske analysemodeller og kan anvende din viden i konkrete analyser inden for en række forskellige områder
 • har gode skriftlige kompetencer og kan bidrage til udarbejdelsen og formidlingen af Klimarådets rapporter og analyser
 • har lyst til at samarbejde med eksterne interessenter inden for klimaområdet
 • har lyst til tværfagligt samarbejde med kolleger med anden faglig baggrund end din egen

 

Det er desuden en fordel, hvis du:

 • har minimum 5 års arbejdserfaring, gerne fra en miljø- eller landbrugsrelateret myndighed, erhvervsorganisation, NGO, konsulentvirksomhed eller forskningsinstitution
 • har erfaring med regulering af landbrugets drivhusgasudledninger og/eller forskningsrelaterede opgaver for danske myndigheder
 • har et godt indblik i klimadagsordenen på dansk, europæisk og globalt niveau og erfaring med at omsætte denne viden i konkrete analyser
 • viden om EU’s landbrugspolitik og -støtte
 • har kendskab til politiske processer og implementering af politik.
   

Læs mere, og søg stillingen her.