Klimarådet søger to nye medarbejdere

Nyhed
29. april 2021

Klimaforandringer er blandt dette århundredes største udfordringer, og både i Danmark og internationalt skal der findes løsninger. Derfor har vi brug for to nye kolleger. 

Lige nu er vi på udkig efter en analytiker og en klimaanalytiker med international indsigt - fristen for begge stillinger er 23. maj. Vi glæder os til at høre fra dig.

Analytiker
Som medarbejder i Klimarådets sekretariat skal du have lyst til at bidrage til udformningen og tilrettelæggelsen af samfundsrelevante analyser på klimaområdet. Analyserne kan omfatte alle dele af den grønne omstilling, og de vil ofte have et særligt fokus på samfundsøkonomiske aspekter. 

Du vil også skulle bidrage til Klimarådets arbejde med regeringens centrale publikationer på klimaområdet, som f.eks. Klimaprogrammet og Klimafremskrivningen. 

Se det fulde jobopslag og søg jobbet her.

Klimaanalytiker med international indsigt
Vi søger specifikt en analytiker med indsigt i de internationale effekter af Danmarks klimaindsats og det danske klimaaftryk i udlandet. Dansk klimapolitik går på to ben, et nationalt og et internationalt. Klimarådet skal hvert år vurdere status for Danmarks internationale klimaforpligtelser og kommentere på regeringens globale klimastrategi. 

Ved at kombinere det indenlandske fokus med analyser af, hvordan Danmark bedst kan bidrage til at reducere udledninger uden for landets grænser i EU og globalt, ser Klimarådet på, hvordan Danmark kan være et foregangsland, og hvordan dansk klimapolitik dermed kan få størst effekt.

Se det fulde jobopslag og søg jobbet her.

Om Klimarådet
Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om omstillingen til et samfund med netto-nuludledninger senest i 2050.

Klimarådet vurderer Danmarks klimaindsats og bidrager med solide faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050 og delmål på vejen derhen.

Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.

Sekretariatet betjener Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed og består pt. af en sekretariatschef, 19 AC-medarbejdere, en kontorfuldmægtig og fire studenter.

Sekretariatet udarbejder løbende analyser af aktuelle klimaproblemstillinger til brug for Klimarådets rapporter og som indspark i den offentlige debat. Udover at betjene Klimarådet i dets faglige arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, afholdelse af konferencer og lignende.