Klimarådet søger skarpe analytikere

Nyhed
24. august 2022

Klimarådets sekretariat søger nu to analytikere, der kan hjælpe med at løfte Klimarådets opgaver. Ansøgninger fra forskellige profiler er velkomne – det væsentligste er, at du er skarp inden for det område, du beskæftiger dig med.

Som medarbejder i Klimarådets sekretariat skal du have lysten og evnerne til at bidrage til tilrettelæggelse og udførelse af samfundsrelevante analyser på klimaområdet.

Analyserne vil ofte handle om udvikling af virkemidler, effektvurderinger, stillingtagen til ny teknologi og metoder samt beregning af samfundsøkonomiske omkostninger inden for alle grene af klimapolitikken. Typisk vil analyserne skulle belyse konsekvenserne af klimapolitikken i lyset af klimalovens guidende principper, der fx vedrører beskæftigelse, offentlige finanser, indkomstfordeling og drivhusgasudledningerne i udlandet. Du skal derfor kunne håndtere komplicerede problemstillinger og sammenhænge inden for klimaområdet i bred forstand.

En stor del af Klimarådets analysearbejde er projektorganiseret, og du vil over tid skulle foretage forskelligartede analyser i samarbejde med forskellige kolleger, hvor mange fagligheder kan komme i spil.

Du vil blive del af et stærkt team og af et sekretariat med et højt fagligt niveau, hvor sparring og videndeling spiller en stor rolle. Vi er ambitiøse og pligtopfyldende, men har en kultur, hvor omgangstonen er uformel, og der udvises gensidig fleksibilitet.

Læs mere, og søg en stilling her.