Klimarådets arbejdsplan for 2021

Nyhed
1. februar 2021

Arbejdsplanen for indeværende år beskriver de samlede analyser og notater, som Klimarådet på nuværende tidspunkt planlægger at offentliggøre i løbet af 2021.

Klimarådets foreløbige arbejdsplan for 2021 baserer sig i hovedtræk på de opgaver, der er tildelt Klimarådet i klimaloven og ser ud som følger:

 

  • Hovedrapport: Anbefalinger til og status for dansk klimapolitik 2021 (udkommer 26. februar 2021)

Ifølge klimaloven skal Klimarådet hvert år i februar komme med anbefalinger til klimaindsatsen, der forholder sig til klimalovens guidende principper. Klimarådet skal i anbefalingerne endvidere vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at Danmarks klimamål nås og om en eventuel handlepligt bør indtræffe set fra et fagligt synspunkt. Derudover skal rådet tage et kig på Danmarks internationale mål og forpligtelser på klimaområdet, og vurdere status for, hvordan det går med at opfylde målene.

  • Vurderingsnotat: Kommentering af klimastatus og –fremskrivning 2021 (udkommer efter Energistyrelsens offentliggørelse af den årlige klimastatus og –fremskrivning, forår 2021)

Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder årligt en klimastatus og -fremskrivning, der som minimum skal indeholde: 1) Historiske drivhusgasudledninger samlet og fordelt på sektorer, 2) fremskrivninger for drivhusgasudledninger samlet og fordelt på sektorer, 3) global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats. Klimarådet skal ifølge klimaloven kommentere den årlige klimastatus og –fremskrivning.

 

  • Vurderingsnotat: Kommentering af regeringens klimaprogram (udkommer efter offentliggørelsen af klima-, energi- og forsyningsministerens årlige klimaprogram, efterår 2021)

Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder årligt et klimaprogram til Folketinget. Klimaprogrammet skal indeholde følgende: 1) En status på opfyldelse af de nationale klimamål, 2) de planlagte klimatiltag og virkemidler med effekt på kort og langt sigt og den forventede fremtidige effekt heraf, 3) en redegørelse for Klimarådets anbefalinger, og klima-, energi- og forsyningsministerens stillingtagen hertil, 4) en status på forskning og udvikling af nye klimatiltag, 5) en status på klimavidenskabelig udvikling, herunder de nyeste rapporter fra FN’s klimapanel, 6) en beskrivelse af og status på opfyldelse af internationale klimamålsætninger, og 7) en global klimastrategi. Klima-, energi- og forsyningsministeren skal i klimaprogrammet give sin vurdering af, om det kan anskueliggøres, at de nationale klimamål nås. Kan det ikke anskueliggøres, at de nationale klimamål nås, skal klima-, energi- og forsyningsministeren i klimaprogrammet tillige fremlægge nye initiativer med reduktionseffekt på kortere sigt og initiativer med reduktionseffekt på længere sigt, som viser vejen mod opfyldelse af de nationale klimamål. Klimarådet skal ifølge klimaloven kommentere klima-, energi- og forsyningsministerens årlige klimaprogram.

I tillæg til ovenstående forventer Klimarådet i 2021 at udgive 2-4 analyser og et eller flere vurderingsnotater inden for forskellige områder, der kan bringe Danmark videre i forhold til den grønne omstilling. Disse analyser og vurderingsnotater forventes at udkomme løbende i 2021. Foreløbigt har Klimarådet besluttet at udarbejde disse analyser:

  • En analyse om omstillingsmulighederne for tung transport.

Analysen vil undersøge de forskellige alternativer til diesellastbiler for at kunne give policy-relevante anbefalinger til, hvordan Danmark bedst kan understøtte omstillingen af lastbiltransporten.

  • En analyse om hvordan klimavenlig kost kan fremmes i danskernes fødevarevaner.

Analysen vil se på, hvilke barrierer der findes for udbredelsen af en mere klimavenlig kost i Danmark, hvilke muligheder det offentlige (staten, regioner, kommuner) har for at fremme en kostændring, og hvad det kan betyde for klimaet, hvis vi spiser mere klimavenligt.

Arbejdsplanen for 2021 er en foreløbig arbejdsplan, og der kan ske ændringer, ligesom Klimarådet forbeholder sig retten til løbende at tage fat på opgaver ud over dem, der er beskrevet i arbejdsplanen.