Klimarådet udvider formandskabet

Nyhed
17. august 2020

På et møde i Klimarådet fredag d. 14. august udpegede Klimarådet to nye næstformænd, som skal assistere Klimarådets formand i det daglige virke.

Klimarådets ni medlemmer. Fra venstre: Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen, Marie Trydeman Knudsen, Peter Møllgaard (formand), Bente Halkier, Per Heiselberg, Poul Erik Morthorst, Jette Bredahl Jacobsen (næstformand) og Jørgen Elmeskov (næstformand).

I medfør af den nye klimalov, som blev vedtaget den 18. juni 2020, har Klimarådet skullet udpege to næstformænd, der kan assistere formanden. På Klimarådets møde fredag d. 14. august 2020 var der bred opbakning til at udpege Jette Bredahl Jacobsen og Jørgen Elmeskov som Klimarådets næstformænd.

Jeg glæder mig over at kunne byde Jette Bredahl Jacobsen og Jørgen Elmeskov velkomne i formandskabet. Klimarådet har fået en række vigtige opgaver i forbindelse med den nye klimalov, så der er masser at tage fat på for de nye næstformænd,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Næstformænd med erfaring

De to næstformænd har begge været medlemmer af Klimarådet siden oprettelsen i 2015 og har derfor grundig erfaring med Klimarådets arbejde. I tillæg til dette har de erfaring fra en række andre sammenhænge. De vil ligesom formanden repræsentere Klimarådet i hele dets bredde.

Jørgen Elmeskov har stor erfaring med samfundsøkonomiske analyser og rådgivning om økonomisk politik og har bl.a. tidligere været medlem af Klimakommissionen. Han har varslet sin afgang fra posten som Rigsstatistiker, som han har beklædt siden 2013, og var tidligere ledende medarbejder ved OECD.

Jette Bredahl Jørgensen er professor i miljø- og ressourceøkonomi og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Hun arbejder bredt inden for miljø- og ressourceøkonomien med bl.a. værdisætning, arealforvaltning og regulering.

Udvidet Klimaråd

Ud over udpegelsen af to nye næstformænd er Klimarådet med vedtagelsen af den nye klimalov også blevet udvidet med to nye rådsmedlemmer. Klimarådet udpegede Bente Halkier, som er Klimarådets ekspert inden for adfærdsforskning, og Per Heiselberg, som er Klimarådets ekspert på bygningsområdet.

De to ny rådsmedlemmer blev udpeget d. 6. juli 2020, og mødet den 14. august var de to nye medlemmers første møde i Klimarådet.