Klimarådets arbejdsplan 2019

Nyhed
4. juli 2019

Arbejdsplanen for indeværende år beskriver de samlede analyser, som Klimarådet planlægger at offentligøre i løbet af 2019.

[OBS: Der er efterfølgende udarbejdet en opdateret arbejdsplan, der kan findes her]

Siden påbegyndelsen af en ny rådsperiode pr 1. marts 2019 har Klimarådet udgivet to publikationer. Derudover planlægger Klimarådet at offentliggøre to udgivelser i løbet af anden halvdel af 2019. Klimarådets samlede udgivelser i 2019 vil dermed omhandle følgende:

Store datacentre i Danmark

IT-giganter som Facebook, Apple og Google har alle planer om at opføre store datacentre i Danmark, og anlægsarbejdet er i gang flere steder. Datacentrene får et massivt elforbrug, som kræver betydelige investeringer i vindmøller og solceller, hvis det skal dækkes af grøn strøm.  I denne analyse ser Klimarådet nærmere på, hvad de kommende datacentre vil koste samfundet, hvis vi vil opretholde vores ambitioner for den grønne omsstilling.

Analysen udkom den 11. april og kan findes på Klimarådets hjemmeside her

Diskussionsoplæg: Udfordringer og muligheder på  vej mod et klimaneutralt samfund

Klimarådet ser i dette diskussionsoplæg nærmere på omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050, og hvilken strategi der skal lægges til grund for de næste skridt. Diskussionsoplægget danner grundlag for en række diskussioner med organisationer, virksomheder og borgere om relevante fokusområder for Klimarådets kommende arbejde. Den grønne omstilling er en kæmpe opgave, og det vil derfor kræve alle gode kræfter at sikre, at Danmark når i mål. 

Diskussionsoplægget udkom den 29. april 2019 og kan findes på Klimarådets hjemmeside her

Vejen mod klimaneutralitet – rammer og mål

Folketinget har vedtaget, at Danmark senest i 2050 skal være såkaldt klimaneutral. Klimarådet vil i en kommende analyse se på, hvordan dette mål skal forstås, og hvad det betyder for de delmål, vi sætter os på den kortere bane, hvis de både skal pege i retning af den langsigtede ambition og samtidig reflektere Danmarks ansvar i forhold til at leve op til Parisaftalen. Derudover vil Klimarådet i analysen give forslag til, hvordan en revideret klimalov kan skabe en solid ramme for, at Danmark kan efterleve sine klimamål.

Analysen forventes at udkomme september 2019

Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019

Hvert år tager Klimarådet et kig på Danmarks mål og forpligtelser på klimaområdet, og rådet vurderer status for, hvordan det går med at opfylde målene. I år vil analysen særligt gå i dybden med regeringens mål om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 i forhold til 1990. Klimarådet vil screene de mange potentielle tiltag, der kan nedbringe de danske udledninger, og anvise de steder, hvor vi skal i gang hurtigst muligt, hvis Danmark skal have en chance for at nå de 70 pct. på en omkostningseffektiv måde.

Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019 forventes at udkomme november 2019

Der kan ske ændringer i arbejdsplanen, hvis der opstår situationer, hvor Klimarådet ønsker at prioritere anderledes. Udover de beskrevne analyser vil Klimarådet, i det omfang der er mulighed for det, tage fat på en række analyser af forskellige områder, der kan bringe Danmark videre i forhold til den grønne omstilling. Disse analyser forventes at udkomme løbende efter 1. januar 2020.